مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد۳ قطعه زمین 1399/06/27 1399/07/15
فروش تعداد 4 قطعه زمین در حوزه یک سایت مرکز شهر با کاربری تجاری خدماتی 1399/06/04 رجوع به آگهی
فروش تعداد 4 قطعه زمین در حوزه یک سایت مرکز شهر با کاربری تجاری خدماتی 1399/05/28 رجوع به آگهی
فروش یک واحد آپارتمان با کاربری اداری- اجاره جایگاه سوخت CNG - یک واحد تجاری واقع در طبقه اول بازارچ... 1399/05/22 رجوع به آگهی
فروش یک واحد آپارتمان با کاربری اداری - اجاره جایگاه سوخت CNG اجاره یک واحد تجاری 1399/05/15 رجوع به آگهی
انجام مزادیه های خود (1. تجدید مزایده فروش 4 پلاک زمینه ـ مزایده فروش یک واحد تجاری ) 1399/04/26 رجوع به آگهی
فروش 10 واحد تجاری و اجاره یک واحد تجاری 1399/04/19 1399/04/31
انجام مزادیه های خود (1. تجدید مزایده فروش 4 پلاک زمینه ـ مزایده فروش یک واحد تجاری ) 1399/04/19 رجوع به آگهی
فروش 10 واحد تجاری و اجاره یک واحد تجاری 1399/04/12 1399/04/31
فروش 2 واحد تجاری - فروش یک قطعه زمین ـ اجاره غرفه پیتزا فروشی ـ اجاره یک واحد تجاری ـ اجاره مکان... 1399/04/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 32