مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش یک (1) قطعه زمین به شماره پلاک 796 با کاربری تجاری خدماتی 1401/02/21 1401/03/10
مزایده واگذاری قطع درختان خشک شده در سطح شهر 1401/02/12 1401/02/18
مزایده اجاره غرفه چاپ و تکثیر 1401/02/09 1401/02/24
مزایده سرو نقره ای - کاج - افرا - نارون 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری قطع درختان خشک شده 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه چاپ و تکثیر 1401/02/03 1401/02/24
مزایده فروش آپارتمان مسکونی - تعداد 5 دستگاه خودرو و سبک 1401/01/31 1401/02/17
مزایده فروش آپارتمان مسکونی - فروش تعداد 5 دستگاه خودرو و سبک 1401/01/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد یک (1) قطعه زمین 1400/12/25 1401/01/20
مزایده فروش تعداد یک (1) قطعه زمین 1400/12/18 1401/01/20
مزایده فروش مجموعه آپارتمان مسکونی 1400/12/13 1400/12/24
مزایده واگذاری کلیه فرآیند و عملیات مرتبط با تفکیک زباله از مبداء و جمع آوری پسماندخشک شهر 1400/12/12 1400/12/23
مزایده واگذاری اجاره یک باب غرفه و با کاربری حمل و نقل مسافر 1400/12/08 1400/12/19
مزایده فروش مجموعه آپارتمان مسکونی 1400/12/08 1400/12/24
مزایده واگذاری کلیه فرآیند و عملیات مرتبط با تفکیک زباله از مبداء و جمع آوری پسماند خشک شهر 1400/12/06 1400/12/23
مزایده واگذاری اجاره یک باب غرفه 1400/12/01 1400/12/19
مزایده فروش مجموعه آپارتمان مسکونی به شماره 496.5 با وضع موجود و به صورت یکجا 1400/11/21 1400/12/02
مزایده تعداد 14 دستگاه از خودروهای مستهلک سبک و سنگین 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد تجاری 1400/11/14 1400/11/25
مزایده فروش مجموعه آپارتمان مسکونی 1400/11/13 1400/12/02
صفحه 1 از 21