مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره یک باب ساختمان به مساحت تقریبی 60 متر مربع - یک باب ساختمان به مساحت تقریبی 185 متر مربع (طبقه اول) 1400/12/04 1400/12/04
مزایده اجاره یک باب ساختمان به مساحت تقریبی 60 متر مربع - یک باب ساختمان به مساحت تقریبی 185 متر مربع (طبقه اول) و ... 1400/12/02 1400/12/04
مزایده اجاره یک باب منزل مسکونی به مساحت تقریبی 60 مترمربع 1400/12/02 1400/12/15
مزایده اجاره یک باب ساختمان به مساحت 185 مترمربع طبقه اول 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش کپسول های اسقاطی اکسیژن 1400/11/29 1400/12/04
مزایده فروش کپسول های اسقاطی اکسیژن 1400/11/29 1400/12/04
مزایده فروش کپسول های اکسیژن اسقاطی 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره: - یک باب ساختمان به مساحت تقریبی ۱۵۰ متر مربع - یک باب ساختمان به مساحت تقریبی 150 متر مربع (داروخانه سابق) - یک باب ساختمان به مساحت تقریبی 185 متر مربع (طبقه اول) - یک... 1400/10/20 1400/10/22
مزایده اجاره یک باب ساختمان به مساحت 150 مترمربع (داروخانه سابق) 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی به مساحت 350 مترمربع 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب ساختمان به مساحت تقریبی 60 مترمربع 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی کپسول اکسیژن 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب ساختمان به مساحت تقریبی ۱۵۰ متر مربع - یک باب آپارتمان به مساحت تقریبی ۱۱۶ متر مربع (واحد 2) - یک باب مغازه به مساحت تقریبی ۱۲ متر مربع 1400/07/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب ساختمان به مساحت تقریبی ۱۵۰ متر مربع - یک باب آپارتمان به مساحت تقریبی ۱۱۶ متر مربع (واحد 2) - یک باب مغازه به مساحت تقریبی ۱۲ متر مربع و ... 1400/07/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب سوله به مساحت تقریبی 500 مترمربع 1400/07/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب سوله به مساحت تقریبی 200 مترمربع 1400/07/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب آپارتمان به مساحت تقریبی 116 مترمربع 1400/07/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب ساختمان 1400/06/23 1400/06/27
مزایده اجاره یک باب اتاق 1400/06/22 رجوع به آگهی
مزایده یک باب مغازه به مساحت تقریبی 12 متر مربع 1400/06/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9