مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری غرفه پایانه ها 1398/08/08 1398/08/22
واگذاری اجاره پارکینگ 1398/05/27 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ به مدت یک سال شمسی 1398/04/30 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ 1398/04/29 رجوع به آگهی
غرفه ها و اماکن ذیل : 1- غرفه دینام پیچی 2- غرفه زیور آلات تزئینی 3- غرفه مینی تنقلاب 4- غرفه عیب... 1398/04/26 1398/05/08
اجاره پارکینگ به مدت یکسال شمسی به شرکت های خدماتی (پارکینگ دارای با کارت پارک یا شرکت های خدماتی عم... 1398/03/05 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ 1398/03/05 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ 1398/03/02 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ به مدت یکسال شمسی به شرکت های خدماتی (پارکینگ دارای با کارت پارک یا شرکت های خدماتی عم... 1398/02/31 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ 1398/02/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5