مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده زمین کاربری مسکونی 1401/04/01 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان با کاربری تجاری مسکونی 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده مزایده اجاره 11 باب مغازه 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه 7 زمین کاربری مسکونی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مغازه های شهرداری 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 11 باب مغازه 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش ساختمان با کاربری تجاری مسکونی با مساحت عرصه 65 مترمربع و مساحت اعیان 65 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش 8 قطعه زمین 1400/11/30 1400/12/04
مزایده فروش تعداد 8 مورد زمین مسکونی 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش - چوبهای قطع شده - غلطک دو چرخ آهنی 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوب های قطعه شده، ماشین آلات و ملزومات غیر مصرفی 1400/11/20 1400/11/25
مزایده فروش ساختمان کاربری تجاری مسکونی 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده - ساختمان - کاربری تجاری مسکونی - عرصه 65 1400/09/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش ساختمان کاربری تجاری مسکونی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده تفکیک زباله از مبدا 1400/08/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی با مساحت عرصه 222.68 و مساحت اعیان 222.68 1400/07/18 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین 1400/06/31 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی عرصه 216.21 اعیان 216.21 1400/06/07 1400/06/25
مزایده فروش زمین کاربری مسکونی 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده تجدید واگذاری عوارض ورودی پارک جنگلی 1400/03/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15