مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ده باب از واحدهای تجاری 1399/07/06 رجوع به آگهی
واگذاری واحد تجاری - مساحت عرصه 31/38 - مساحت اعیان 31/38 - سطح کل زمین 31/38 - واحد تجاری - مساحت... 1399/07/06 رجوع به آگهی
11 باب از واحدهای تجاری خود 1399/06/19 رجوع به آگهی
11 باب از واحدهای تجاری 1399/06/12 رجوع به آگهی
فروش تعدادی واحد تجاری 1399/06/12 رجوع به آگهی
فروش 11 باب از واحدهای تجاری خود 1399/05/19 رجوع به آگهی
فروش 2 قطعه زمین 1399/05/14 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین مسکونی 1399/05/14 رجوع به آگهی
فروش واحد تجاری با کاربری تجاری - مساحت عرصه 20.72 - مساحت اعیان 20.72 و ... 1399/05/11 رجوع به آگهی
فروش 11 باب از واحدهای تجاری 1399/05/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 25