مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری دکه واقع در زیر پله برقی میدان 1397/04/06 رجوع به آگهی
واگذاری یک دستگاه کانکس واقع در نبش تقاطع 30 متری پژوهنده و خیابان ولیعصر به مدت یکسال به بخش خصوصی 1397/02/01 رجوع به آگهی
واگذاری یک دستگاه کانکس به مدت یک سال به بخش خصوصی 1396/08/27 رجوع به آگهی
واگذاری یک دستگاه کانکس به بخش خصوصی 1396/08/17 رجوع به آگهی
واگذاری یک دستگاه کانکس 1396/05/11 رجوع به آگهی
واگذاری یک دستگاه کانکس 1396/05/11 رجوع به آگهی
واگذاری یک دستگاه کانکس 1396/05/11 رجوع به آگهی
واگذاری یک دستگاه کانکس واقع در فروشگاه رفاه 1396/04/21 رجوع به آگهی
واگذاری یک دستگاه کانکس واقع در ابتدای مسکن مهر فرهنگیان 1396/04/21 رجوع به آگهی
واگذاری کانکس واقع در مسکن مهر فرهنگیان 1396/04/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16