مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری دکه واقع در زیر پله برقی میدان 1397/04/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک دستگاه کانکس واقع در نبش تقاطع 30 متری پژوهنده و خیابان ولیعصر به مدت یکسال به بخش خصوصی 1397/02/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک دستگاه کانکس به مدت یک سال به بخش خصوصی 1396/08/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک دستگاه کانکس به بخش خصوصی 1396/08/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک دستگاه کانکس 1396/05/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک دستگاه کانکس 1396/05/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک دستگاه کانکس 1396/05/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک دستگاه کانکس واقع در فروشگاه رفاه 1396/04/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک دستگاه کانکس واقع در ابتدای مسکن مهر فرهنگیان 1396/04/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کانکس واقع در مسکن مهر فرهنگیان 1396/04/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک دستگاه کانکس 1396/04/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دو دستگاه کانکس 1396/04/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک دستگاه کانکس واقع در فروشگاه رفاه 1396/04/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دو دستگاه کانکس 1396/04/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه کانکس 1396/04/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک دستگاه کانکس واقع در ابتدای مسکن مهر فرهنگیان 1396/04/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک دستگاه کانکس 1396/03/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 1 دستگاه دکه فلزی واقع در زیر پله برقی 1396/03/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک دستگاه کانکس 1396/03/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 1 دستگاه دکه فلزی واقع در زیر پله برقی 1396/02/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8