کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
1557456 مزایده فروش اموال اسقاط (آهن آلات، لاستیک، میز و ...) استان گلستان 1397/07/09 رجوع به آگهی
936961 مزایده نگهداری و بهره برداری از 10 عدد تابلوی تبلیغاتی استان گلستان 1395/05/02 1395/05/10
936087 مزایده نگهداری و بهره برداری از 10 عدد تابلوی تبلیغاتی استان گلستان 1395/04/30 1395/05/10
924160 مزایده نگهداری و بهره برداری از 6 عدد تابلوی تبلیغاتی استان گلستان 1395/04/03 1395/04/09
923504 مزایده نگهداری و بهره برداری از 6 عدد تابلوی تبلیغاتی استان گلستان 1395/04/02 1395/04/09
852229 مزایده واگذاری طراحی . ساخت . حمل . نصب. نگهداری و بهره برداری از 6 عدد تابلوی تبلیغاتی استان گلستان 1394/10/07 1394/10/13
851755 مزایده واگذاری طراحی . ساخت . حمل . نصب. نگهداری و بهره برداری از 6 عدد تابلوی تبلیغاتی استان گلستان 1394/10/06 1394/10/13
842219 مزایده یک دستگاه خودرو پراید استان گلستان 1394/09/10 1394/09/16
841775 مزایده یک دستگاه خودرو پراید مدل 82 استان گلستان 1394/09/09 1394/09/16
838320 مزایده طراحی . ساخت . حمل . نصب. نگهداری و بهره برداری از 6 عدد تابلوی تبلیغاتی استان گلستان 1394/09/01 1394/09/09
838047 مزایده واگذاری طراحی . ساخت . حمل . نصب. نگهداری و بهره برداری از 6 عدد تابلوی تبلیغاتی استان گلستان 1394/08/30 1394/09/09
832093 مزایده یک دستگاه خودرو پراید استان گلستان 1394/08/14 1394/08/21
831653 مزایده یک دستگاه خودرو پراید استان گلستان 1394/08/13 1394/08/21
818084 مزایده واگذاری طراحی . ساخت . حمل . نصب. نگهداری و بهره برداری از 6 عدد تابلوی تبلیغاتی استان گلستان 1394/07/07 1394/07/14
817576 مزایده واگذاری طراحی . ساخت . حمل . نصب. نگهداری و بهره برداری از 6 عدد تابلوی تبلیغاتی استان گلستان 1394/07/06 1394/07/14
795087 مزایده واگذاری طراحی . ساخت . حمل . نصب. نگهداری و بهره برداری از 6 عدد تابلوی تبلیغاتی استان گلستان 1394/05/08 1394/05/13
794204 مزایده طراحی . ساخت . حمل . نصب. نگهداری و بهره برداری از 6 عدد تابلوی تبلیغاتی استان گلستان 1394/05/06 1394/05/13
724908 مزایده واگذاری طراحی - ساخت - حمل - نصب - نگهداری و بهره برداری از شش عدد تابلوی تبلیغاتی استان گلستان 1393/11/26 1393/12/02
724177 مزایده واگذاری طراحی - ساخت - حمل - نصب - نگهداری و بهره برداری از شش عدد تابلوی تبلیغاتی استان گلستان 1393/11/25 1393/12/02
685611 مزایده واگذاری طراحی - ساخت - حمل و نصب - نگهداری و بهره برداری از سه عدد تابلوی تبلیغاتی استان گلستان 1393/08/21 1393/08/26
صفحه 1 از 4