کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8163175 مزایده فروش ماشین آلات و وسایط نقلیه استان فارس 1403/04/10 رجوع به آگهی
8156880 مزایده فروش25قطعه زمین استان فارس 1403/04/09 رجوع به آگهی
8136081 مزایده فروش ماشین آلات و وسایط نقلیه استان فارس 1403/04/03 رجوع به آگهی
8134156 مزایده فروش ماشین آلات و وسایط نقلیه - تراکتور رومانی اسقاطی استان فارس 1403/04/03 1403/04/10
8134154 مزایده فروش ماشین آلات و وسایط نقلیه - کامیون کمپرسی تک رنو میدلام استان فارس 1403/04/03 1403/04/10
8134152 مزایده فروش ماشین آلات و وسایط نقلیه - کامیون زباله کش رنو میدلام استان فارس 1403/04/03 1403/04/10
8134150 مزایده فروش ماشین آلات و وسایط نقلیه - کامیونت بنز 1313 L42 استان فارس 1403/04/03 1403/04/10
8134149 مزایده فروش ماشین آلات و وسایط نقلیه - کامیونت بنز 911 استان فارس 1403/04/03 1403/04/10
8134147 مزایده فروش ماشین آلات و وسایط نقلیه - پژو 405 نقرهی دو گانه سوز استان فارس 1403/04/03 1403/04/10
8134144 مزایده فروش ماشین آلات و وسایط نقلیه - سواری لیفان 820 استان فارس 1403/04/03 1403/04/10
8134143 مزایده فروش ماشین آلات و وسایط نقلیه - بیل بکهو sp300 سنو پارس استان فارس 1403/04/03 1403/04/10
8131091 مزایده فروش25قطعه زمین استان فارس 1403/04/02 رجوع به آگهی
8129415 مزایده تجدید مزایده عمومی فروش25قطعه زمین واقع در طرح 751 حسین آباد و 496 مسکن مهر استان فارس 1403/04/02 1403/04/09
8129407 مزایده تجدید مزایده عمومی فروش25قطعه زمین واقع در طرح 751 حسین آباد و 496 مسکن مهر استان فارس 1403/04/02 1403/04/09
8129403 مزایده تجدید مزایده عمومی فروش25قطعه زمین واقع در طرح 751 حسین آباد و 496 مسکن مهر استان فارس 1403/04/02 1403/04/09
8129402 مزایده زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 210 استان فارس 1403/04/02 1403/04/09
8129401 مزایده فروش25قطعه زمین استان فارس 1403/04/02 1403/04/09
8129400 مزایده تجدید مزایده عمومی فروش25قطعه زمین واقع در طرح 751 حسین آباد و 496 مسکن مهر استان فارس 1403/04/02 1403/04/09
8129399 مزایده تجدید مزایده عمومی فروش25قطعه زمین واقع در طرح 751 حسین آباد و 496 مسکن مهر استان فارس 1403/04/02 1403/04/09
8129398 مزایده تجدید مزایده عمومی فروش25قطعه زمین واقع در طرح 751 حسین آباد و 496 مسکن مهر استان فارس 1403/04/02 1403/04/09
صفحه 1 از 14