مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واحد بینایی سنجی بیمارستان 1398/06/14 رجوع به آگهی
شرایط مزایده واحد بینایی سنجی بیمارستان 1398/05/05 رجوع به آگهی
مزایده واحد بینایی سنجی بیمارستان رجوع به آگهی
مزایده واحد بینایی سنجی بیمارستان شهید 1397/08/29 رجوع به آگهی
مزایده واحد بینایی سنجی بیمارستان 1396/08/24 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی و از رده خارج شده خود واقع در بیمارستان 1396/08/10 رجوع به آگهی
فروش مقداری از اقلام اسقاط و از رده خارج واقع در بیمارستان 1395/11/13 1395/11/18
واگذاری درمانگاه شبانه روزی 1394/11/10 رجوع به آگهی
واگذاری درمانگاه شبانه روزی 1394/10/23 1394/11/01
واگذاری ارائه خدمات بینایی سنجی بیمارستان 1394/08/11 1394/08/16
صفحه 1 از 2