مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 8 قطعه زمین مسکونی 4 قطعه 1399/06/27 رجوع به آگهی
فروش تعداد 8 قطعه زمین مسکونی 1399/06/20 رجوع به آگهی
فروش تعداد 8 قطعه زمین مسکونی 1399/06/10 رجوع به آگهی
فروش تعداد 8 قطعه زمین مسکونی 1399/06/03 رجوع به آگهی
تعداد 2 قطعه زمین مسکونی 1398/12/06 رجوع به آگهی
تعداد 2 قطعه زمین مسکونی 1398/11/29 رجوع به آگهی
فروش تعداد 8 قطعه زمین مسکونی 250 متری 1398/05/10 رجوع به آگهی
فروش تعداد 8 قطعه زمین مسکونی 250 متری 1398/05/05 رجوع به آگهی
فروش تعداد هشت قطعه زمین مسکونی 250 متری 1398/05/03 رجوع به آگهی
فروش تعداد 10 قطعه زمین مسکونی 250 متری 1397/12/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3