کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8055427 مزایده اجاره زمین به متراژ 983 متر واقع در اداره پست قدیم گناوه استان بوشهر 1403/03/13 رجوع به آگهی
7985598 مزایده اجاره بخشی از ساختمان-برازجان- خیابان فردوسی به مساحت 125 متر اولویت با افراد بومی استان می باشد. - اجاره بخشی از ساختمان-برازجان- خیابان فردوسی به مساحت 125 متر اولویت با افراد بومی استان می ب... استان بوشهر 1403/02/29 رجوع به آگهی
7922715 مزایده اجاره زمین 983 متری استان بوشهر 1403/02/16 رجوع به آگهی
7916090 مزایده اجاره زمین به مساحت 983 متر استان بوشهر 1403/02/13 رجوع به آگهی
7874817 مزایده اجاره بخشی از ساختمان دفتر پست جهت انجام امور پستی استان بوشهر 1403/02/03 رجوع به آگهی
7812719 مزایده اجاره منازل اداره پست به مساحت 157 متر استان بوشهر 1403/01/18 رجوع به آگهی
7812543 مزایده اجاره منازل اداره پست به مساحت 100 متر استان بوشهر 1403/01/18 رجوع به آگهی
7773216 مزایده اجاره انبار به مساحت 24 متر استان بوشهر 1402/12/21 رجوع به آگهی
7772931 مزایده اجاره انبار به مساحت 24 متر- استان بوشهر 1402/12/21 رجوع به آگهی
7769515 مزایده اجاره بخشی از ساختمان پست متراژ 45 متر استان بوشهر 1402/12/20 رجوع به آگهی
7769513 مزایده اجاره بخشی از ساختمان دفتر پست 120 متری استان بوشهر 1402/12/20 رجوع به آگهی
7769512 مزایده اجاره بخشی از ساختمان به مساحت 125 متر استان بوشهر 1402/12/20 رجوع به آگهی
7769511 مزایده اجاره ساختمان اداره پست به مساحت 140 متر استان بوشهر 1402/12/20 رجوع به آگهی
7769510 مزایده اجاره زمین به مساحت 983 متر استان بوشهر 1402/12/20 رجوع به آگهی
7769185 مزایده اجاره منازل استان بوشهر 1402/12/20 رجوع به آگهی
7764135 مزایده اجاره تجاری به مساحت 7 متر استان بوشهر 1402/12/19 رجوع به آگهی
7764128 مزایده اجاره منازل اداره پست به مساحت 75 متر استان بوشهر 1402/12/19 رجوع به آگهی
7764127 مزایده اجاره فضای تجاری استان بوشهر 1402/12/19 رجوع به آگهی
7764125 مزایده اجاره فضای تجاری متراژ 12 متر دفتر پست استان بوشهر 1402/12/19 رجوع به آگهی
7764124 مزایده اجاره 65 متر زمین استان بوشهر 1402/12/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5