کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
4442855 مزایده فروش تعداد ۵۴ دستگاه خودرو، تعداد۴۴ دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان اصفهان 1400/08/09 رجوع به آگهی
4128054 مزایده فروش تعداد 100 دستگاه خودرو 49 دستگاه موتور سیکلت و مقادیر اقلام فرسوده استان تهران 1400/04/20 رجوع به آگهی
4064997 مزایده فروش خودرو، موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان خوزستان 1400/04/10 رجوع به آگهی
3999951 مزایده فروش تعداد ۷۱ دستگاه خودرو، تعداد ۲۵ دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان فارس 1400/03/30 رجوع به آگهی
3995753 مزایده فروش تعداد 71 دستگاه خودرو، تعداد 25 دستگاه موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان فارس 1400/03/27 رجوع به آگهی
3983380 مزایده فروش تعداد 63 دستگاه خودرو، تعداد 35 دستگاه موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان کرمان 1400/03/24 رجوع به آگهی
3955567 مزایده فروش خودرو، موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان هرمزگان 1400/03/20 رجوع به آگهی
3932002 مزایده فروش خودرو، موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان تهران 1400/03/13 رجوع به آگهی
3904521 مزایده فروش تعداد 80 دستگاه خودرو، تعداد 60 دستگاه موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان سیستان و بلوچستان 1400/03/04 رجوع به آگهی
3902051 مزایده فروش خودرو، موتور سیکلت و مقادیری فرسوده استان سیستان و بلوچستان 1400/03/03 رجوع به آگهی
3898290 مزایده فروش تعداد ۸۰ دستگاه خودرو، تعداد ۶۰ دستگاه موتور سیکلت و مقادیری فرسوده فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان 1400/03/02 رجوع به آگهی
3890785 مزایده فروش تعداد 48 دستگاه خودرو، تعداد 20 دستگاه موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان ایلام 1400/02/30 رجوع به آگهی
3886028 مزایده فروش دستگاه خودرو و موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان خراسان رضوی، استان خراسان شمالی 1400/02/28 رجوع به آگهی
3877938 مزایده فروش خودرو، موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان خراسان رضوی، استان خراسان شمالی 1400/02/26 1400/03/04
3827377 مزایده تعداد ۱۴۶ دستگاه خودرو، تعداد ۸۶ دستگاه موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان تهران 1400/02/09 1400/02/18
3621571 مزایده فروش تعداد 67 دستگاه خودرو ، تعداد 22 دستگاه موتور سیکلت و مقادیر اقلام فرسوده استان آذربایجان غربی 1399/11/19 رجوع به آگهی
3618551 مزایده فروش تعداد 51 خودرو، تعداد 9 دستگاه موتور سیکلت اوراقی استان خوزستان 1399/11/19 رجوع به آگهی
3566315 مزایده فروش تعداد 49 دستگاه خودرو ، تعداد 31 دستگاه موتور سیکلت استان لرستان 1399/11/02 رجوع به آگهی
3554870 مزایده فروش تعداد 54 دستگاه خودرو و تعداد 60 دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان گیلان 1399/10/29 رجوع به آگهی
3548760 مزایده فروش تعداد ۱۲۱ دستگاه خودرو و ۲۰ دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان تهران 1399/10/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 30