مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 88 دستگاه خودرو، تعداد 17 دستگاه موتورسیکلت (اوراقی) 1398/08/18 رجوع به آگهی
فروش 27 دستگاه خودرو، تعداد 9 دستگاه موتورسیکلت (اوراقی) و مقداری اقلام فرسوده - انواع سواری شامل:... 1398/08/09 رجوع به آگهی
فروش تعداد 76 دستگاه خودرو، تعداد 39 دستگاه موتور سیکلت (سنددار - اوراقی) و مقادیری اقلام فرسوده : -... 1398/07/24 رجوع به آگهی
فروش تعداد 31 دستگاه خودرو، تعداد 10 دستگاه موتور سیکلت اوراقی 1398/07/22 1398/07/29
فروش تعداد 76 دستگاه خودرو، تعداد 39 دستگاه موتور سیکلت (سنددار - اوراقی) و مقادیری اقلام فرسوده --ا... 1398/07/22 رجوع به آگهی
تعداد 28 دستگاه خودرو, تعداد 16 دستگاه موتور سیکلت (اوراقی) و مقادیری اقلام فرسوده :سمند و رونیر تعد... 1398/06/07 رجوع به آگهی
فروش تعداد 29 دستگاه خودرو، تعداد 11 دستگاه موتور سیکلت (سنددار - اوراقی) و مقادیری اقلام فرسوده فرم... 1398/05/24 رجوع به آگهی
سمند به تعداد 23 دستگاه -بنز سواری c240 به تعداد هشت دستگاه-انواع وانت شامل:پیکاپ تک و دو کابین و نی... 1398/05/19 رجوع به آگهی
فروش تعداد 89 دستگاه خودرو، تعداد 68 دستگاه موتور سیکلت (سند دار و اوراقی ) و مقادیری اقلام فرسوده... 1398/05/10 رجوع به آگهی
فروش 77 دستگاه خودرو - 35 دستگاه موتور سیکلت (سند دار و اوراقی) و مقادیری اقلام فرسوده 1398/03/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 55