مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد ۴۶ دستگاه خودرو، تعداد ۵۶ دستگاه موتورسیکلت (اوراقی) و مقادیری اقلام فرسوده 1399/06/17 رجوع به آگهی
فروش تعداد ۳۷دستگاه خودرو، تعداد ۱۸ دستگاه موتورسیکلت (اوراقی) و مقادیری اقلام فرسوده 1399/06/13 رجوع به آگهی
فروش تعداد ۴۳ دستگاه خودرو، تعداد ۱۷ دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده 1399/06/06 رجوع به آگهی
تعداد 65 دستگاه خودرو, تعداد 27 دستگاه موتور سیکلت(اوراقی) و مقادیری اقلام فرسوده فرماندهی انتظامی 1399/05/26 رجوع به آگهی
فروش تعداد 59 دستگاه خودرو، تعداد 64 دستگاه موتور سیکلت اوراقی و مقادیری اقلام فرسوده فرماندهی 1399/05/23 رجوع به آگهی
تعداد ۳۳ دستگاه خودرو و تعداد ۲۸ دستگاه موتورسیکلت (اوراقی) و مقادیر اقلام فرسوده فرماندهی انتظامی 1399/05/19 1399/05/28
فروش تعداد 79 دستگاه خودرو (سند دار و اوراقی) ، تعداد 58 دستگاه موتور سیکلت (اوراقی) و مقادیری اقلام... 1399/05/16 رجوع به آگهی
فروش تعداد 49 دستگاه خودرو، تعداد 42 دستگاه موتور سیکلت (اوراقی) و مقادیری اقلام فرسوده 1399/05/12 1399/05/20
تعداد صد دستگاه خودرو (سند دار و اوراقی) تعداد 60 دستگاه موتور سیکلت (اوراقی) و مقادیری اقلام فرسوده 1399/05/05 رجوع به آگهی
فروش تعداد 66 دستگاه خودرو، تعداد 46 دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده 1399/04/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 57