مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش بادام زمینی - ضایعات پوسته بادام زمینی 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول دانه روغنی کلزا 1401/03/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین پنبه 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده خرید محصولات کانال 5 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش شیرخشک بدون چربی - فروش خامه فله 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده فـروش 700 تن خامه فله 40% - فروش و تحویل 500 تن شیرخشک بدون چربی 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین های مزروعی خود را به مساحت 89 هکتار جهت کشت گوجه فرنگی بصورت مشارکتی 1400/12/05 1400/12/03
مزایده واگذاری زمین های مزروعی خود را به مساحت 89 هکتار جهت کشت گوجه فرنگی بصورت مشارکتی 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین های مزروعی 1400/12/04 1400/12/03
مزایده اجاره زمین پنبه 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدودا 500 تن درختان خشکیده 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش 80 راس گوساله نر سمینتال و مونت بیلیارد 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش - محصولات باغی کانال 5 - محصولات فندق و بادام بدون در نظر گرفتن تناژ 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش گوساله نر هلشتاین 1400/11/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع گوساله نر لاشه زمینگیر و اضطراری 1400/11/20 1400/12/05
مزایده فروش چوب درختان خشکیده درختان قطعات حذفی 1400/11/19 1400/11/21
مزایده فروش 200 راس تلیسه آبستن با جنین 5 ماهه 1400/11/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش بره نر 1400/11/10 1400/11/11
مزایده فروش مقدار 50 تن چوب بلال 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملاس مقدار 4300 تن 1400/11/04 1400/11/20
صفحه 1 از 25