مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد قابل توجهی تلیسه آبستن 1398/03/01 رجوع به آگهی
لغو اگهی اجاره بخش های نه گانه شرکت کشت و صنعت و دامپروری جهت کشت بادام زمینی و گوجه فرنگی 1397/10/04 رجوع به آگهی
اجاره بخشی از زمینهای زراعی 1397/09/20 1397/09/21
واگذاری بخشی از زمین های زراعی بخش های نه گانه مجتمع زراعت و امور باغبانی 1397/09/19 1397/09/21
واگذاری اجاره بخشی از زمین های زراعی بخش های نه گانه مجتمع زراعت و امور باغبانی خود جهت کشت پنبه 1397/09/11 رجوع به آگهی
اجاره بخشی از زمین های زراعی 1397/09/10 رجوع به آگهی
فروش انواع گوساله نر پرواری تولیدی 1397/08/23 1397/08/26
فروش زمین 1397/08/12 رجوع به آگهی
فروش گوساله نر پرواری تولیدی خود 1397/08/05 1397/08/05
واگذاری 532/7 هکتار از مزارع بخش نه گانه زراعت بمنظور کاشت چغندر قند پاییزه 1397/08/05 1397/08/07
صفحه 1 از 31