مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش 7 قطعه زمین با کاربری تجاری 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش 7 قطعه زمین با کاربری تجاری - شماره قطعه 33 - متراژ 32 مترمربع - کاربری تجاری و ... شامل 7 مورد به شرح کامل در اصل اگهی 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حفظ و نگهداری و بهره برداری از مصالح خام معدنی دپو شده عرصه و اعیانی و امتیاز سنگ شکن 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش 9 قطعه زمین با کاربری تجاری 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حفظ و نگهداری و بهره برداری از عرصه و اعیانی و امتیاز کارخانه آسفالت 20 تنی 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش ده قطعه زمین با کاربری تجاری 1400/12/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حفظ و نگهداری و بهره برداری از عرصه و اعیانی و امتیاز کارخانه آسفالت 20 تنی شهرداری 1400/12/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حفظ و نگهداری و بهره برداری از مصالح خام معدنی دپو شده عرصه و اعیانی و امتیاز سنگ شکن 1400/12/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش ده قطعه زمین با کاربری تجاری 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش 10 قطعه زمین با کاربری تجاری 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تخیلات سطح شهر در قالب حفظ و نگهداری ، خار کنی ، هرس و ساخت و پرداخت و برداشت محصولات برای یک دوره محصول دهی نخیلات 1400/11/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش موارد : آهن آلات اسقاطی ـ چوب درخت 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش موارد : آهن آلات اسقاطی ـ چوب درختان 1400/10/13 رجوع به آگهی
مزایده عرصه محل نصب یک دستگاه کیوسک 1400/07/18 رجوع به آگهی
مزایده عرصه محل نصب یک دستگاه کیوسک 1400/07/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات نخیلات (قصب و خرما) سطح شهر 1400/06/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات نخیلات (قصب و خرما) سطح شهر 1400/06/13 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک خود شامل: ساختمان شماره 3 و شماره 4 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی و یک قطعه زمین با کاربری تجاری - کاربری مسکونی متراژ 343/58 مترمربع 1400/04/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7