مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری پارکینگ عمومی خودروهای سبک 1401/02/22 1401/03/09
مزایده فروش 6 دستگاه خودرو 1401/01/25 1401/02/04
مزایده کیوسک مطبوعات 1401/01/25 1401/02/04
مزایده واگذاری مغازه تجاری 1401/01/25 1401/02/04
مزایده اجاره کیوسک مطبوعات 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مغازه تجاری 1401/01/17 1401/02/04
مزایده واگذاری سالن ورزشی 1400/12/13 1400/12/21
مزایده واگذاری سالن ورزشی 1400/12/03 1400/12/21
مزایده واگذاری سالن ورزشی 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کیوسک مطبوعات 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش 9 دستگاه خودرو و موتور سیکلت 1400/11/30 1400/12/07
مزایده اجاره کیوسک مطبوعات 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش 9 دستگاه خودرو و موتور سیکلت 1400/11/20 1400/12/07
مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر 1400/11/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کیوسک مطبوعات 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر 1400/10/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کیوسک مطبوعات 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن ورزشی 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده سالن ورزشی 1400/10/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18