مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک قطعه زمین کارگاهی به مساحت 1178 مترمربع و دو قطعه زمین مسکونی به مساحت 238 و 216 مترمربع 1399/06/04 رجوع به آگهی
مزایده واحدهای کارگاهی ـ واگذاری 2 قطعه زمین کارگاهی 1398/12/08 1398/12/15
فروش 15 قطعه زمین مسکونی در روستاها -6 واحد تجاری در روستا 1398/10/19 رجوع به آگهی
فروش مالکیت 20 واحد تجاری 1398/09/23 رجوع به آگهی
15 قطعه زمین مسکونی 1398/09/23 رجوع به آگهی
فروش مالکیت 20 واحد تجاری (5 واحد فاقد سرقفلی واگذارشده و مالکیت 15 واحد دارای سرقفلی واگذارشده) 1398/08/16 1398/09/03
فروش یک باب واحد تجاری 1398/08/14 1398/09/03
فروش 3 واحد تجاری و 2 واحد مسکونی 1398/08/14 1398/09/03
فروش 2 واحد با کاربری تجاری 1398/07/29 رجوع به آگهی
واگذاری فروش 2 واحد تجاری در روستا 1398/07/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4