کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6531710 مزایده واگذاری حق امتیاز موقت جمع آوری سبد پلاستیکی، جعبه خالی بازارهای تابعه و میدان مرکزی استان تهران 1402/02/20 رجوع به آگهی
6517317 مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه سبزی پاک کرده استان تهران 1402/02/17 رجوع به آگهی
6500055 مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از سالن شماره 83 میدان میوه و تره بار استان تهران 1402/02/12 رجوع به آگهی
6496794 مزایده واگذاری حق بهره برداری موقع از کارگاه قطعه بندی و بسته بندی گوشت قرمز و چرخکرده - کارگاه قطعه بندی و بسته بندی گوشت نیمچه گوشتی استان تهران 1402/02/11 رجوع به آگهی
6492830 مزایده کارگاه قطعه بندی و بسته بندی گوشت قرمز و چرخ کرده - کارگاه قطعه بندی و بسته بندی و گوشت مرغ نیمچه گوشتی- کارگاه قطعه بندی و بسته بندی ،مرغ جهت توزیع عمده تولیدات سالن استان تهران 1402/02/10 رجوع به آگهی
6468090 مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه محصولات کشاورزی ( صیفی، سردرختی، صیفی و سردرختی، سبزی های برگی ، سبزی های غیر برگی ، سبزی های برگی و غیر برگی ) استان تهران 1402/01/31 رجوع به آگهی
6462078 مزایده الکترونیک فعال سازی کوتاه مدت (موقت) اختصاص اماکن خالی و غیرفعال موجود در میادین/بازارها و میدان مرکزی استان تهران 1402/01/30 رجوع به آگهی
6462076 مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه محصولات ارگانیک استان تهران 1402/01/30 رجوع به آگهی
6376837 مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت و کوتاه مدت از محل های عرضه مستقیم تک محصولی محصولات کشاورزی استان تهران 1401/12/20 رجوع به آگهی
6307616 مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از 1- اماکن فروشگاه تخصصی آبزیان و فرآورده های آن 2- کارگاه قطعه بندی و بسته بندی مرغ جهت توزیع عمده استان تهران 1401/12/01 رجوع به آگهی
6157086 مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از مکان جهت کاربری کارگاه قطعه بندی و بسته بندی استان تهران 1401/10/28 رجوع به آگهی
6153345 مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه محصولات کشاورزی نمونه دستچین و بسته بندی استان تهران 1401/10/27 رجوع به آگهی
6103121 مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه محصولات فرآوری شده و بازرگانی و.. استان تهران 1401/10/12 رجوع به آگهی
6064986 مزایده واگذاری حق امتیاز موقت جمع آوری سبد پلاستیکی، جعبه خالی استان تهران 1401/09/29 رجوع به آگهی
6060118 مزایده واگذاری حق امتیاز موقت جمع آوری سبد پلاستیکی، جعبه خالی استان تهران 1401/09/28 رجوع به آگهی
6048605 مزایده حق بهره برداری موقت از فروشگاه های تخصصی آبزیان و فرآورده های آن، سالن آبزیان جلال و محصولات پروتئینی طعم دار و حق امتیاز جمع آوری ضایعات محصولات پروتئینی استان تهران 1401/09/24 رجوع به آگهی
6044693 مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن فروشگاه تخصصی آبزیان و فراورده های آن استان تهران 1401/09/23 رجوع به آگهی
6016134 مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت: - اماکن فروشگاه پروتئینی - اماکن عرضه گوشت قرمز نمونه بسته بندی در محل و محصولات آماده طبخ آن - اماکن فروشگاه عرضه محصولات ماکیان بسته بندی شده و فراورده های آن -... استان تهران 1401/09/14 رجوع به آگهی
5986572 مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن توزیع عمده محصولات پروتئینی استان تهران 1401/09/06 1401/09/14
5982210 مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن توزیع عمده مرغ بسته بندی در سامانه های بهداشتی محصولات پروتئینی- انواع قارچ خوراکی استان تهران 1401/09/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 26