کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7988707 مزایده عمومی 1403/72 - کد138 -تویوتا وانت به پلاک 248ص16-95- به شماره شاسی 20468-رنگ قرمز-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988706 مزایده عمومی 1403/72 - کد140 -تویوتا وانت به پلاک 872ج96-85- به شماره شاسی 3549-رنگ سبز-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988705 مزایده عمومی 1403/72 - کد139 -تویوتا وانت به پلاک 184د57-85- به شماره شاسی 1262-رنگ قرمز-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988703 مزایده عمومی 1403/72 - کد137 -تویوتا وانت به پلاک 676ق25-65- به شماره شاسی 30432-رنگ قرمز-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988701 مزایده عمومی 1403/72 - کد136 -تویوتا وانت فاقد پلاک - به شماره شاسی 20872-رنگ سبز-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988700 مزایده عمومی 1403/72 - کد135 -تویوتا وانت به پلاک 125د58-95 - به شماره شاسی 5654-رنگ قرمز-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988698 مزایده عمومی 1403/72 - کد134 -تویوتا وانت فاقد پلاک - به شماره شاسی 9366-رنگ قرمز-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988697 مزایده عمومی 1403/72 - کد133 -تویوتا وانت فاقد پلاک - به شماره شاسی 4489-رنگ قرمز-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988696 مزایده عمومی 1403/72 - کد132 -تویوتا وانت فاقد پلاک - به شماره شاسی 6226-رنگ سفید-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988693 مزایده عمومی 1403/72 - کد131 -تویوتا وانت به پلاک 928س59-95- به شماره شاسی 31871-رنگ قرمز-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988692 مزایده عمومی 1403/72 - کد130 -تویوتا وانت به پلاک 159ع46-85- به شماره شاسی 603554-رنگ سفید-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988690 مزایده عمومی 1403/72 - کد128 -تویوتا وانت 2000 به پلاک 875ق16-95- به شماره شاسی 617631-رنگ سبز-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988689 مزایده عمومی 1403/72 - کد129 -تویوتا وانت به پلاک 338ج91-85- به شماره شاسی 37070-رنگ قرمز-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988687 مزایده عمومی 1403/72 - کد142 -تویوتا وانت فاقد پلاک به شماره شاسی 1643-رنگ قرمز-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988685 مزایده عمومی 1403/72 - کد149-موتور سیکلت هندا بلوچ فاقد پلاک به شماره تنه 300265-رنگ خاکستری-قابل شماره گذاری استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988684 مزایده عمومی 1403/72 - کد148-موتور سیکلت زال توس به پلاک 74142-822 به شماره تنه 1879-رنگ قرم-قابل شماره گذاری استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988682 مزایده عمومی 1403/72 - کد147-موتور سیکلت لیفان فاقد پلاک به شماره تنه 2331-رنگ آبی-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988681 مزایده عمومی 1403/72 - کد146 -تویوتا وانت هایلوکس فاقد پلاک و مشخصات -رنگ سفید-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988680 مزایده عمومی 1403/72 - کد145 -تویوتا وانت 1600 فاقد پلاک به شماره موتور 153242-رنگ سفید-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988679 مزایده عمومی 1403/72 - کد144 -تویوتا وانت لندکروز فاقد پلاک به شماره شاسی 4887-رنگ کرم-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
صفحه 1 از 11