کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8159979 مزایده واگذاری اجاره محل نانوائی شماره1 فرهنگیان استان آذربایجان شرقی 1403/04/10 1403/04/14
8158034 مزایده واگذاری اجاره محل نانوایی استان آذربایجان شرقی 1403/04/09 1403/04/24
7880010 مزایده واگذاری اجاره سالنهای ورزشی گلین قیه ، نماز، نانوایی و محل داروخانه شبانه روزی جنب درمانگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی 1403/02/04 1403/02/04
7867397 مزایده واگذاری محل نانوائی استان آذربایجان شرقی 1403/02/01 رجوع به آگهی
7867380 مزایده اجاره واگذاری محل داروخانه شبانه روزی استان آذربایجان شرقی 1403/02/01 رجوع به آگهی
7867332 مزایده واگذاری سالن ورزشی به صورت اجاره استان آذربایجان شرقی 1403/02/01 رجوع به آگهی
7786405 مزایده اجاره : سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/12/26 رجوع به آگهی
7786354 مزایده اجاره واگذاری سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/12/26 رجوع به آگهی
7786352 مزایده واگذاری اجاره سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/12/26 رجوع به آگهی
7786349 مزایده اجاره واگذاری سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/12/26 رجوع به آگهی
7786346 مزایده واگذاری اجاره سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/12/26 رجوع به آگهی
7786341 مزایده واگذاری سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/12/26 رجوع به آگهی
7786340 مزایده اجاره واگذاری سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1402/12/26 رجوع به آگهی
7563780 مزایده اجاره یک کلاس از مدارس استان آذربایجان شرقی 1402/10/30 1402/11/01
7559848 مزایده اجاره یک کلاس درس مدرسه استان آذربایجان شرقی 1402/10/28 رجوع به آگهی
7559776 مزایده واگذاری یک کلاس درس مدرسه استان آذربایجان شرقی 1402/10/28 رجوع به آگهی
7559772 مزایده واگذاری یک کلاس درسی مدرسه قدس استان آذربایجان شرقی 1402/10/28 رجوع به آگهی
7559770 مزایده واگذاری کلاس درس بصورت اجاره استان آذربایجان شرقی 1402/10/28 رجوع به آگهی
7559769 مزایده واگذاری یک کلاس درسی بصورت اجاره استان آذربایجان شرقی 1402/10/28 رجوع به آگهی
7559768 مزایده واگذاری اجاره کلاس درس استان آذربایجان شرقی 1402/10/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4