کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8224234 مزایده فروش یک پلاک زمین از املاک تحت تملک شهرداری سیاهکل-زمین مسکونی استان گیلان 1403/04/24 1403/04/31
8058547 مزایده اجاره عرصه وعیان کلبه سنتی ورودی شهر استان گیلان 1403/03/13 1403/03/19
8052543 مزایده واگذاری اجاره مجموعه عرصه واعیان کلبه سنتی ورودی شهر استان گیلان 1403/03/12 1403/03/19
8047732 مزایده اجاره مجموعه عرصه عیان کلبه سنتی ورودی شهر سیاهکل جنب میدان سردار سلیمانی استان گیلان 1403/03/10 1403/03/19
8014485 مزایده فروش هشت پلاک زمین از املاک تحت تملک شهرداری سیاهکل استان گیلان 1403/03/03 1403/03/10
8014476 مزایده فروش هشت پلاک زمین از املاک تحت تملک شهرداری سیاهکل برابر مشخصات پیوست در سامانه:زمین مسکونی استان گیلان 1403/03/03 1403/03/10
8014473 مزایده فروش هشت پلاک زمین از املاک تحت تملک شهرداری سیاهکل برابر مشخصات پیوست در سامانه:زمین مسکونی استان گیلان 1403/03/03 1403/03/10
8014343 مزایده فروش هشت پلاک زمین از املاک تحت تملک شهرداری سیاهکل برابر مشخصات پیوست در سامانه استان گیلان 1403/03/03 1403/03/10
8014340 مزایده فروش هشت پلاک زمین از املاک تحت تملک شهرداری سیاهکل برابر مشخصات پیوست در سامانه استان گیلان 1403/03/03 1403/03/10
8014337 مزایده فروش هشت پلاک زمین از املاک تحت تملک شهرداری سیاهکل برابر مشخصات پیوست در سامانه استان گیلان 1403/03/03 1403/03/10
8014308 مزایده فروش هشت پلاک زمین از املاک تحت تملک شهرداری سیاهکل نوع مال : زمین کاربری مال : مسکونی استان گیلان 1403/03/03 1403/03/10
8014299 مزایده فروش هشت پلاک زمین از املاک تحت تملک شهرداری : زمین کاربری مال : مسکونی استان گیلان 1403/03/03 1403/03/10
7922496 مزایده فروش تعداد هشت قطعه زمین با کاربری های مسکونی و تجاری استان گیلان 1403/02/16 1403/02/16
7895925 مزایده زمین مسکونی و تجاری استان گیلان 1403/02/09 رجوع به آگهی
7482906 مزایده زمین استان گیلان 1402/10/09 رجوع به آگهی
7289370 مزایده زمین / نوع کاربری : عملکرد شهری استان گیلان 1402/08/20 رجوع به آگهی
6432078 مزایده اجاره 12 مورد جایگاه نصب تبلیغات محیطی و اجاره مجموعه عرصه وعیان محوطه کشتارگاه قدیم استان گیلان 1402/01/21 1402/01/26
6416204 مزایده اجاره جایگاه ومکان نصب لوازم تبلیغات محیطی استان گیلان 1402/01/16 رجوع به آگهی
6323852 مزایده اجاره 11مورد جایگاه نصب تجهیزات تبلیغات محیطی - اجاره عرصه وعیان مجموعه محوطه کشتارگاه قدیم جهت ایجاد فضای گرمخانه افراد بی سرپناه و مرکز ترک اعتیاد معتادین استان گیلان 1401/12/04 1401/12/10
6143482 مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی - فروش ضایعات اسقاط فلزی پلاستیکی - اجاره جایگاه مکان نصب بیلبورد های تبلیغات استان گیلان 1401/10/24 1401/10/27
صفحه 1 از 4