کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8183442 مزایده فروش سیم کارت همراه استان تهران 1403/04/14 رجوع به آگهی
8007089 مزایده فروش سیم کارت تلفن همراه استان تهران 1403/02/31 رجوع به آگهی
7971148 مزایده فروش ملک به مساحت 97.79 مترمربع آپارتمان مسکونی استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7971082 مزایده فروش ملک مسکونی استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7971079 مزایده فروش سواری سیستم پژو تیپ 206 آریان sd مدل 1388 رنگ خاکستری متالیک استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7971077 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7971073 مزایده فروش عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7971016 مزایده فروش ششدانگ ملک یک قطعه زمین به مساحت 104.50 مترمربع کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7970167 مزایده فروش ملک شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 86.61 مترمربع کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7969749 مزایده فروش ملک مسکونی استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7922001 مزایده فروش آپارتمان مسکونی استان تهران 1403/02/16 رجوع به آگهی
7920848 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه استان تهران 1403/02/16 رجوع به آگهی
7920819 مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان استان تهران 1403/02/16 رجوع به آگهی
7880381 مزایده یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 103 مترمربع استان تهران 1403/02/04 رجوع به آگهی
7880276 مزایده فروش خودرو سواری ام جی استان تهران 1403/02/04 رجوع به آگهی
7874696 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 21.60 مترمربع و سرقفلی یک باب مغازه استان تهران 1403/02/03 رجوع به آگهی
7874672 مزایده فروش ملک با کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/03 رجوع به آگهی
7874659 مزایده فروش ششدانگ آپارتمان قطعه یک به مساحت هفتاد و چهار متر و پنجاه و یک دسیمترمربع مسکونی استان تهران 1403/02/03 رجوع به آگهی
7870825 مزایده فروش پلاک ثبتی 1 دستگاه مسکونی مساحت 55.17 مترمربع استان تهران 1403/02/02 رجوع به آگهی
7858401 مزایده یک واحد مسکونی به مساحت 167/70 مترمربع استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3