کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7971194 مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7971182 مزایده فروش ملک با کاربری مسکونی عرصه و اعیان یک قطعه زمین وضعیت خاص طلق به مساحت 300 مترمربع استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7971180 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7971179 مزایده فروش ملک مسکونی استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7971177 مزایده حق الامتیاز سیم کارت استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7950525 مزایده فروش ملک واحد مسکونی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 20.81 مترمربع استان تهران 1403/02/20 رجوع به آگهی
7923972 مزایده فروش ششدانگ پلاک با کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/17 رجوع به آگهی
7923967 مزایده فروش یک قطعه اپارتمان مسکونی استان تهران 1403/02/17 رجوع به آگهی
7923963 مزایده فروش حق امتیاز خط تلفن کارکرده همراه اول استان تهران 1403/02/17 رجوع به آگهی
7923958 مزایده سیم کارت استان تهران 1403/02/17 رجوع به آگهی
7923955 مزایده فروش سرقفلی یک باب مغازه استان تهران 1403/02/17 رجوع به آگهی
7923942 مزایده شش دانگ پلاک ثبتی شماره 4476/217494 قطعه مسکونی استان تهران 1403/02/17 رجوع به آگهی
7883860 مزایده خودروی مزدا مدل 1388 استان تهران 1403/02/05 رجوع به آگهی
7883839 مزایده فیش حج عمره مفرده استان تهران 1403/02/05 رجوع به آگهی
7883836 مزایده فروش عرصه و اعیان ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی و طلق به مساحت 60.72 مترمربع استان تهران 1403/02/05 رجوع به آگهی
7883824 مزایده فروش سیم کارت به شماره استان تهران 1403/02/05 رجوع به آگهی
7877964 مزایده فروش آپارتمان مسکونی استان تهران 1403/02/04 رجوع به آگهی
7877962 مزایده حق امتیاز تلفن همراه اول استان تهران 1403/02/04 رجوع به آگهی
7877960 مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 155.75 مترمربع استان تهران 1403/02/04 رجوع به آگهی
7877800 مزایده یکباب ساختمان مسکونی مساحت عرصه 121.5 مترمربع استان تهران 1403/02/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3