مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری تبلیغاتی از دو طرف عرشه و .... 1399/06/16 1399/06/16
- بهره برداری تبلیغاتی از دو طرف عرشه یک دستگاه پل فلزی عابر پیاده به متراژ 180 مترمربع و - ساخت، نص... 1399/06/06 1399/06/16
بهره برداری تبلیغاتی از دو طرف عرشه یک دستگاه پل فلزی عابر پیاده به متراژ 180 مترمربع 1399/05/19 1399/05/19
بهره برداری از یک دستگاه پل- بهره برداری از سه دستگاه بیلبورد- ساخت، نصب و بهره برداری 20 استرابورد 1399/05/13 1399/05/30
بهره برداری تبلیغاتی از دو طرف عرشه یک دستگاه پل فلزی عابر پیاده - ساخت، نصب و بهره برداری تبلیغاتی... 1399/05/12 1399/05/19
واگذاری اجرای طرح مدیریت امتیازی پارک جنگلی در بخش های تاسیسات و خدمات، ورزشی و اکولوژی 1398/07/29 رجوع به آگهی
اجرای طرح مدیریت امتیازی پارک جنگلی در بخش های تاسیسات و خدمات - ورزشی و اکولوژی برای مدت مشخص در کت... 1398/07/28 1398/08/08
اجرای طرح مدیریت امتیازی پارک جنگلی در بخش های تاسیسات و خدمات - ورزشی و اکولوژی 1398/07/23 1398/08/08
اجرای طرح مدیریت امتیازی پارک جنگلی در بخش های ورودی و اداری، خدماتی و رفاهی و اسکان 1398/07/09 رجوع به آگهی
اجرای طرح مدیریت امتیازی پارک جنگلی در بخش های تاسیسات و خدمات - ورزشی و اکولوژی 1398/07/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5