کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7880935 مزایده اجاره زمین فوتسال استان آذربایجان شرقی 1403/02/04 رجوع به آگهی
7785596 مزایده اجاره زمین فوتسال استان آذربایجان شرقی 1402/12/26 1403/01/30
7128971 مزایده اجاره زمین فوتسال استان آذربایجان شرقی 1402/07/10 رجوع به آگهی
7092314 مزایده اجاره پارک شهر استان آذربایجان شرقی 1402/07/05 رجوع به آگهی
6994630 مزایده اجاره زمین فوتسال استان آذربایجان شرقی 1402/06/13 رجوع به آگهی
6968617 مزایده اجاره پارک استان آذربایجان شرقی 1402/06/06 رجوع به آگهی
6683481 مزایده اجازه زمین فوتسال استان آذربایجان شرقی 1402/03/28 رجوع به آگهی
6647956 مزایده اجاره زمین فوتسال استان آذربایجان شرقی 1402/03/22 رجوع به آگهی
6641285 مزایده واگذاری اجاره زمین فوتسال استان آذربایجان شرقی 1402/03/21 رجوع به آگهی
6555989 مزایده اجاره زمین فوتسال استان آذربایجان شرقی 1402/02/27 رجوع به آگهی
6416193 مزایده اجاره پارکینگ شهرداری استان آذربایجان شرقی 1402/01/16 رجوع به آگهی
6373001 مزایده اجاره پارکینگ شهرداری استان آذربایجان شرقی 1401/12/16 رجوع به آگهی
6342883 مزایده اجاره یک قطعه پارکینگ استان آذربایجان شرقی 1401/12/09 1401/12/25
6337044 مزایده فروش ماشین آلات یک دستگاه خودرو سوزوکی گرند ویتارا استان آذربایجان شرقی 1401/12/08 1401/12/15
6310743 مزایده خودرو سوزوکی گرند ویتارا به رنگ سفید استان آذربایجان شرقی 1401/12/01 رجوع به آگهی
6309453 مزایده فروش ماشین آلات یک دستگاه خودرو سوزوکی گرند ویتارا مدل 1393 استان آذربایجان شرقی 1401/12/01 1401/12/15
6133151 مزایده خودرو سوزوکی گرند ویتارا به رنگ سفید استان آذربایجان شرقی 1401/10/20 رجوع به آگهی
6127009 مزایده فروش ماشین آلات - یک دستگاه خودرو سوزوکی گرند ویتارا مدل 1393 استان آذربایجان شرقی 1401/10/19 1401/11/05
6098224 مزایده فروش چهار قطعه زمین تجاری استان آذربایجان شرقی 1401/10/11 1401/10/19
6075831 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : تجاری استان آذربایجان شرقی 1401/10/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6