کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7985479 مزایده یک قطعه باغ به مساحت 10000 متر مربع استان همدان 1403/02/29 رجوع به آگهی
7984922 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه مسکونی استان همدان 1403/02/29 رجوع به آگهی
7977799 مزایده فروش ملک سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به مساحت 3.127 مترمربع کاربری مسکونی استان همدان 1403/02/26 رجوع به آگهی
7971726 مزایده ملک تجاری بمساحت 37/111 مترمربع استان همدان 1403/02/25 رجوع به آگهی
7961544 مزایده سواری سیستم پژو تیپ 405 جی ال ایکس رنگ قرمز عنابی متالیک مل 1378 استان همدان 1403/02/23 رجوع به آگهی
7961542 مزایده یک دستگاه خودرو سواری اپل آستارا دودی مدل 94 استان همدان 1403/02/23 رجوع به آگهی
7961538 مزایده فروش سواری پژو پارس رنگ خاکستری متالیک مدل 80 استان همدان 1403/02/23 رجوع به آگهی
7958481 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یکدستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 72/187 م م استان همدان 1403/02/23 رجوع به آگهی
7956808 مزایده فروش واحد آپارتمان مسکونی با استقرار جنوبی به مساحت 68/97 متر مربع استان همدان 1403/02/22 رجوع به آگهی
7954869 مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی استان همدان 1403/02/22 رجوع به آگهی
7954863 مزایده فروش تمامی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 101 مترمربع با کاربری مسکونی دارای عرصه ای به مساحت 70.139 مترمربع استان همدان 1403/02/22 رجوع به آگهی
7948137 مزایده فروش عایق رطوبتی پلیمری دو جزئی استان همدان 1403/02/19 رجوع به آگهی
7925373 مزایده شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان استان همدان 1403/02/17 رجوع به آگهی
7924034 مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 45/10 م م استان همدان 1403/02/17 رجوع به آگهی
7922472 مزایده یک باب ساختمان مسکونی استان همدان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7919899 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه باغچه استان همدان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7917931 مزایده فروش شش دان عرصه و اعیان یک خانه به مساحت عرصه 200 مترمربع کاربری مسکونی استان همدان 1403/02/13 رجوع به آگهی
7911636 مزایده فروش یک ساختمان 2 طبقه قدیمی ساز استان همدان 1403/02/12 رجوع به آگهی
7902586 مزایده فروش ملک به مساحت 180 مترمربع ساختمانی در یک و نیم طبق با کاربری مسکونی استان همدان 1403/02/10 رجوع به آگهی
7893127 مزایده ملک مسکونی استان همدان 1403/02/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3