مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده به مقدار ۲۳/۸۱ متر مربع از زمین جنب پلاک ثبتی 1400/12/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مقدار 46 مترمربع از زمین 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مقدار 46 مترمربع از زمین 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات و لوازم اسقاطی 1400/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو دستگاه نیسان و یک دستگاه کامیون بنز 808 حمل زباله 1399/12/10 1399/12/17
مزایده فروش دو دستگاه نیسان و یک دستگاه کامیون بنز 808 حمل زباله 1399/12/02 1399/12/17
مزایده فروش دو قطعه زمین دارای کاربری مسکونی 1399/11/28 1399/12/06
مزایده فروش دو قطعه زمین دارای سند ششدانگ به شماره پلاک ۲۰/۳۵۸۹ به متراژ ۲۹۸/۰۴ متر مربع و پلاک ۲۰/۳۵۹۲ به متراژ ۲۹۸/۶۸ متر مربع دارای کاربری مسکونی 1399/11/23 1399/12/06
مزایده اجاره سازه ها تبلیغاتی سطح شهر 1399/11/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سازه ها تبلیغاتی سطح شهر 1399/11/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین دارای سند ششدانگ به شماره پلاک ۲۰/۳۵۸۹ به متراژ ۲۹۸/۰۴ متر مربع و پلاک ۲۰/۳۵۹۲ به متراژ ۲۹۸/۶۸ متر مربع دارای کاربری مسکونی 1399/10/01 1399/10/18
مزایده فروش دو قطعه زمین دارای سند ششدانگ به شماره پلاک ۲۰/۳۵۸۹ به متراژ ۲۹۸/۰۴ متر مربع و پلاک ۲۰/۳۵۹۲ به متراژ ۲۹۸/۶۸ متر مربع دارای کاربری مسکونی 1399/09/24 1399/10/18
مزایده فروش دو قطعه زمین دارای کاربری مسکونی 1399/09/08 1399/09/13
مزایده فروش دو قطعه زمین دارای کاربری مسکونی 1399/09/01 1399/09/13
مزایده اجاره سازه ها تبلیغاتی سطح شهر 1399/09/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سازه ها تبلیغاتی سطح شهر 1399/08/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین و همچنین زمین باسکول به همراه دستگاه باسکول ویک باب بنای باسکول قدیم 1399/07/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ 20 متر مربع دارای سند دستدارمی و همچنین زمین باسکول جدید به متراژ ۱۱۱ متر مربع به همراه دستگاه باسکول ویک باب بنای باسکول قدیم به متراژ ۵۴ متر مربع دارای سند ششدانگ... 1399/07/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری فروش 6367 مترمربع از معبر عمومی 1398/12/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری فروش 6367 مترمربع از معبر عمومی 1398/12/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6