کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7782665 مزایده اجاره استند های تبلیغاتی استان مازندران 1402/12/24 رجوع به آگهی
7762976 مزایده طرح تفکیک زباله از مبداء استان مازندران 1402/12/19 1403/01/19
7674085 مزایده اجاره مغازه شماره 23 جدید به مساحت تقریبی 18/85متر مربع استان مازندران 1402/11/28 رجوع به آگهی
7674014 مزایده اجاره مغازه شماره 24جدید به مساحت تقریبی 18/52متر مربع استان مازندران 1402/11/28 رجوع به آگهی
7674012 مزایده اجاره مغازه استان مازندران 1402/11/28 رجوع به آگهی
7659952 مزایده استند های تبلیغاتی سطح شهر استان مازندران 1402/11/24 رجوع به آگهی
7640731 مزایده طرح تفکیک زباله از مبداء در سطح شهر استان مازندران 1402/11/17 رجوع به آگهی
7572813 مزایده بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر استان مازندران 1402/11/02 رجوع به آگهی
7568609 مزایده (اجاره) استندهای تبلیغاتی سطح شهر استان مازندران 1402/11/01 رجوع به آگهی
7547168 مزایده بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر استان مازندران 1402/10/25 رجوع به آگهی
7538910 مزایده اجاره بیلبورد های تبلیغاتی استان مازندران 1402/10/23 رجوع به آگهی
7532017 مزایده استند های تبلیغاتی سطح شهر استان مازندران 1402/10/21 رجوع به آگهی
7522113 مزایده اجاره مغازه شماره 23 جدید استان مازندران 1402/10/19 رجوع به آگهی
7510009 مزایده اجاره یک باب از مغازه به شماره 24 جدید به مساحت تقریبی 18/52 متر مربع استان مازندران 1402/10/16 رجوع به آگهی
7489266 مزایده اجاره چهار باب از مغازه ها استان مازندران 1402/10/10 رجوع به آگهی
7476435 مزایده طرح تفکیک زباله از مبداء استان مازندران 1402/10/06 رجوع به آگهی
7411892 مزایده فروش خودرو پژو پارس به رنگ مشکی استان مازندران 1402/09/16 رجوع به آگهی
7409248 مزایده اجاره استند های تبلیغاتی سطح شهر استان مازندران 1402/09/15 رجوع به آگهی
7407379 مزایده اجاره بیلبورد های تبلیغاتی استان مازندران 1402/09/15 رجوع به آگهی
7394219 مزایده فروش دو دستگاه اتاق بار وانت زامیاد استان مازندران 1402/09/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10