مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 3 پلاک زمین با کاربری مسکونی 1399/02/01 رجوع به آگهی
فروش تعداد 3 پلاک زمین با کاربری مسکونی 1399/01/25 رجوع به آگهی
فروش تعداد 6 پلاک زمین با کاربری مسکونی 1398/12/17 رجوع به آگهی
فروش تعداد 6 پلاک زمین با کاربری مسکونی 1398/12/10 رجوع به آگهی
فروش تعداد 20 پلاک زمین با کاربری مسکونی و تجاری 1398/11/26 1398/11/19
فروش تعداد 20 پلاک زمین با کاربری مسکونی و تجاری متعلق به شهرداری 1398/11/19 1398/11/19
فروش تعداد 21 پلاک زمین با کاربری مسکونی و تجاری متعلق به شهرداری 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش تعداد 21 پلاک زمین با کاربری مسکونی و تجاری 1398/10/25 رجوع به آگهی
فروش تعداد 15 پلاک زمین با کاربری مسکونی و تجاری 1398/05/05 رجوع به آگهی
فروش تعداد 15 پلاک زمین با کاربری مسکونی و تجاری - ش پلاک 33 و 71 و 70 و 69 و 36 و 72 و 73 و 12 - شم... 1398/04/29 1398/04/29
صفحه 1 از 4