مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش پایه های سیمانی چهارگوش و گرد اسقاط 1400/10/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع پایه های سیمانی گرد و چهارگوش 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش پایه های سیمانی چهارگوش و گرد اسقاط 1400/07/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش پایه های سیمانی چهارگوش و گرد اسقاط 1400/06/21 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1400/03/13 1400/03/13
مزایده زمین 1400/03/13 1400/03/13
مزایده قطعه شماره ۵۵۴/۲ - زمین - عرصه ۸۵۵/۸۲- 1400/03/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی عرصه 875 1400/03/11 1400/03/25
مزایده فروش 2 قطعه زمین مسکونی 1400/03/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی 1400/03/06 رجوع به آگهی
مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان 1399/12/12 رجوع به آگهی
مزایده نیسان 2400 1399/10/20 1399/10/25
مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی 1399/07/02 1399/07/07
مزایده زمین- 1399/07/02 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1399/07/02 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1399/07/02 1399/07/19
مزایده فروش کالاهای شبکه اسقاط 1399/04/16 1399/04/18
مزایده فروش کالاهای شبکه اسقاط 1399/04/12 1399/04/18
مزایده ترانس 1398/10/05 1398/10/07
مزایده فروش انواع ترانسفورماتورهای اسقاط 1398/10/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8