مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محل ایستگاه تاکسی مجتمع تجاری 1394/11/12 رجوع به آگهی
واگذاری محل ایستگاه تاکسی مجتمع تجاری 1394/11/12 رجوع به آگهی
واگذاری محل ایستگاه تاکسی 1394/10/23 رجوع به آگهی
واگذاری محل ایستگاه تاکسی 1394/10/23 رجوع به آگهی
واگذاری محل ایستگاه تاکسی مجتمع 1394/10/19 رجوع به آگهی
واگذاری محل ایستگاه تاکسی 1394/10/19 رجوع به آگهی
واگذاری محل ایستگاه تاکسی 1393/10/28 1393/11/09
واگذاری محل ایستگاه تاکسی 1393/10/28 1393/11/09
واگذاری محل ایستگاه تاکسی 1393/09/20 1393/10/06
واگذاری محل ایستگاه تاکسی مجتمع 1393/09/17 1393/10/06
صفحه 1 از 3