مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اجناس مازاد شامل : ترانسفورماتور،کلید سکمسونر،مقاومت زمین ترانس،تابلو سیمبیک و... 1396/04/28 رجوع به آگهی
فروش تابلوی ابزار دقیق و تابلوی PLC - کنترل پنل و تابلوی برق - کلید سه فاز و... 1395/11/04 رجوع به آگهی
فروش چراغ خیابان 250 واتی - بشکه دربسته - دستگاه ماشین پخت نان و... 1395/11/04 رجوع به آگهی
فروش چراغ خیابان- بشکه دربسته - دستگاه کپی و... 1395/10/26 رجوع به آگهی
فروش تابلوی ابزار دقیق و تابلوی PLC - کنترل پنل و تابلوی برق و... 1395/10/26 رجوع به آگهی
فروش چراغ خیابانی - بشکه دربسته - دستگاه کپی بزرگ و... 1395/07/19 رجوع به آگهی
فروش لوله 1395/07/17 رجوع به آگهی
فروش - چراغ خیابانی 250 واتی- دستگاه کپی بزرگ زیراکس- دستگاه ماشین پخت نان و... 1395/07/12 رجوع به آگهی
فروش لوله 18 اینچ از رده خارج ... 1395/05/18 رجوع به آگهی
فروش لوله 18 اینچ از رده خارج 1395/05/12 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 5