مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری از برخی غرف 1396/03/17 رجوع به آگهی
بهره برداری از برخی غرف سازمان 1396/03/17 رجوع به آگهی
بهره برداری از جایگاه عرضه میوه شب عید 1395/12/14 رجوع به آگهی
حق بهره برداری از غرف بازار های روز میوه و تره بار 1395/08/25 رجوع به آگهی
انجام عملیات اخذ بهای خدمات از وسایل نقلیه حامل بار هنگام ورود به میدان میوه تره 1395/08/25 1395/09/06
واگذاری حق بهره برداری از غرفه های بازار روز میوه و تره بار 1395/08/18 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری غرف بازارهای روز میوه و تره 1395/06/21 رجوع به آگهی
بهره برداری از غرفه های بازار روز میوه و تره بار 1395/06/15 رجوع به آگهی
حق بهره برداری از غرفه های بازار روز میوه 1395/06/15 رجوع به آگهی
واگذاری حق امتیاز جمع آوری ضایعات 1395/06/10 1395/06/20
صفحه 1 از 3