مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری (اجاره دادن) دو عدد غرفه 1400/12/22 1400/12/11
مزایده واگذاری (اجاره دادن) دو عدد غرفه 1400/12/14 1400/12/11
مزایده فروش چهار قطعه پلاک تجاری 1400/11/23 1400/11/28
مزایده فروش یک قطعه پلاک کارگاهی 1400/11/17 1400/11/25
مزایده فروش چهار قطعه پلاک تجاری 1400/11/16 1400/11/28
مزایده فروش یک قطعه پلاک کارگاهی 1400/11/11 1400/11/25
مزایده فروش یک قطعه پلاک کارگاهی 1400/11/11 1400/11/25
مزایده فروش یک قطعه پلاک تجاری 1400/10/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه پلاک تجاری 1400/10/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره دادن رستوران- غرفه ها و استخر قایق های شارژی مجتمع فرهنگی ورزشی 1400/09/07 1400/09/15
مزایده فروش یک قطعه پلاک تجاری 1400/08/29 1400/09/07
مزایده واگذاری اجاره دادن رستوران- غرفه ها و استخر قایق های شارژی مجتمع فرهنگی ورزشی 1400/08/27 1400/09/15
مزایده فروش یک قطعه پلاک تجاری 1400/08/21 1400/09/07
مزایده واگذاری (اجاره دادن) محل نصب و راه اندازی مجموعه ورزشی ترامبولین 1400/07/26 1400/08/06
مزایده نسبت به واگذاری (اجاره دادن) استخر قایقهای شارژی - رستوران و غرفه های مجتمع فرهنگی ورزشی 1400/07/20 1400/07/28
مزایده واگذاری (اجاره دادن) محل نصب و راه اندازی مجموعه ورزشی ترامبولین 1400/07/18 1400/08/06
مزایده واگذاری اجاره دادن استخر قایقهای شارژی-رستوران و غرفه های مجتمع فرهنگی ورزشی 1400/07/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره استخر قایق های شارژی -پیست دوچرخه سواری -رستوران و غرفه های مجتمع 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری (اجاره دادن) استخر قایق های شارژی -پیست دوچرخه سواری -رستوران و غرفه های مجتمع 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین تجاری 1400/04/21 1400/04/27
صفحه 1 از 6