مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده زمین و مستحدثات 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده زمین و مستحدثات 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده زمین و مستحدثات 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین و مستحدثات 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده زمین و مستحدثات / نوع کاربری : آموزشی 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک با کاربری آموزشی 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره باغ مرکباتی 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده زمین و مستحدثات / نوع کاربری : آموزشی 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده زمین و مستحدثات 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده زمین و مستحدثات با کاربری آموزشی 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین و مستحدثات کاربری آموزشی 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین و مستحدثات / نوع کاربری : آموزشی 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده زمین و مستحدثات 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین و مستحدثات / نوع کاربری : آموزشی 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده زمین و مستحدثات 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده زمین و مستحدثات 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش 11 املاک با کاربری آموزشی 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک کاربری آموزشی 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده زمین و مستحدثات / نوع کاربری : آموزشی 1400/12/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7