مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش گواهی اسقاط تاکسی فرسوده 1396/05/07 1396/05/16
فروش و واگذاری تعداد محدودی گواهی اسقاط تاکسی فرسوده 1396/05/07 رجوع به آگهی
واگذاری فضاهای تبلیغاتی 1395/07/13 رجوع به آگهی
واگذاری فضاهای تبلیغاتی موجود در تاکسی 1395/07/07 رجوع به آگهی
واگذاری فضاهای تبلیغاتی موجود در تاکسی ها 1395/05/25 رجوع به آگهی
واگذاری فضاهای تبلیغاتی 1395/05/07 رجوع به آگهی
واگذاری فضاهای تبلیغاتی 1395/04/19 1395/04/28
بهره برداری از مجتمع تعمیرگاهی خدماتی تاکسیرانی 1394/11/19 رجوع به آگهی
بهره برداری از مجتمع تعمیرگاهی خدماتی تاکسیرانی 1394/11/12 رجوع به آگهی
بهره برداری از مجتمع تعمیرگاهی خدماتی تاکسیرانی 1394/10/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3