کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8199242 مزایده فروش 4 باب مغازه استان خوزستان 1403/04/18 1403/04/20
8199240 مزایده فروش 4 باب مغازه استان خوزستان 1403/04/18 1403/04/20
8199212 مزایده فروش 4 باب مغازه استان خوزستان 1403/04/18 1403/04/20
8199210 مزایده فروش 4 باب مغازه استان خوزستان 1403/04/18 1403/04/20
8196919 مزایده فروش 4 باب مغازه استان خوزستان 1403/04/18 1403/04/28
8137881 مزایده مرحله دوم مغازه 56 بازار میوه و تره بار شهرداری استان خوزستان 1403/04/03 1403/04/13
8137855 مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس امداد خودرو استان خوزستان 1403/04/03 1403/04/13
8135958 مزایده واگذاری بصورت اجاره هشت باب مغازه طبقه بالای همکف و یک باب مغازه طبقه همکف استان خوزستان 1403/04/03 1403/04/15
8135799 مزایده مرحله سوم اجاره 15 باب مغازه سیتی سنتر استان خوزستان 1403/04/03 1403/04/13
8135793 مزایده مرحله سوم اجاره 15 باب مغازه سیتی سنتر استان خوزستان 1403/04/03 1403/04/13
8135789 مزایده مرحله سوم اجاره 15 باب مغازه سیتی سنتر استان خوزستان 1403/04/03 1403/04/13
8135786 مزایده مرحله سوم اجاره 15 باب مغازه سیتی سنتر استان خوزستان 1403/04/03 1403/04/13
8135781 مزایده مرحله سوم اجاره 15 باب مغازه سیتی سنتر استان خوزستان 1403/04/03 1403/04/13
8135779 مزایده مرحله سوم اجاره 15 باب مغازه سیتی سنتر استان خوزستان 1403/04/03 1403/04/13
8135775 مزایده مرحله سوم اجاره 15 باب مغازه سیتی سنتر استان خوزستان 1403/04/03 1403/04/13
8135772 مزایده مرحله سوم اجاره 15 باب مغازه سیتی سنتر استان خوزستان 1403/04/03 1403/04/13
8135769 مزایده مرحله سوم اجاره 15 باب مغازه سیتی سنتر استان خوزستان 1403/04/03 1403/04/13
8135572 مزایده واگذاری به صورت اجاره دو ردیف ملک شامل: - زمین به مساحت 40.5 مترمربع جهت محل استقرار کانکس امداد خودرو - مغازه شماره 56 بازار میوه و تره بار به مساحت 21.50 مترمربع استان خوزستان 1403/04/03 1403/04/24
7986245 مزایده اجاره زمین جهت محل استقرار کانکس امداد خودرو با کاربری تجاری استان خوزستان 1403/02/29 رجوع به آگهی
7986137 مزایده اجاره پارکینگ -مغازه استان خوزستان 1403/02/29 1403/03/10
صفحه 1 از 9