مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 12 باب مغازه تجاری - تفریحی 1399/06/27 رجوع به آگهی
فروش مغازه با کاربری تجاری - مساحت عرصه 15/56 - مساحت اعیان 15/56 و ... 1399/06/26 رجوع به آگهی
فروش ۵باب مغازه مجتمع تجاری- تفریحی 1399/05/29 رجوع به آگهی
فروش 16 باب مغازه تجاری - تفریحی 1399/05/28 رجوع به آگهی
نوع مال: مغازه ـ نوع کاربری: تجاری 1399/05/28 رجوع به آگهی
فروش 5 باب مغازه تجاری - تفریحی 1399/05/27 رجوع به آگهی
مغازه با کاربری تجاری عرصه 37 اعیان 37 1399/05/27 1399/06/15
فروش مغازه با کاربری تجاری 1399/04/10 رجوع به آگهی
مغازه تجاری با عرصه 35.71 مغازه تجاری با عرصه 24.97 مغازه تجاری با عرصه 37 و ...... 1399/04/10 رجوع به آگهی
فروش هشت باب مغازه طبقه بالای همکف و هشت باب مغازه طبقه همکف 1399/04/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5