مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره دادن 40 مترمربع زمین جهت نصب و راه اندازی چرخ و فلک 1401/03/03 1401/03/23
مزایده واگذاری غرفه های بازار هفتگی (دوشنبه بازار) 1400/10/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه های بازار هفتگی (دوشنبه بازار) 1400/09/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه پلاک زمین 1400/04/23 1400/05/04
مزایده فروش دو قطعه پلاک زمین 1400/04/16 1400/05/04
مزایده فروش دو قطعه پلاک زمین 1400/03/20 1400/04/05
مزایده فروش دو قطعه پلاک زمین 1400/03/13 1400/04/05
مزایده فروش دو قطعه پلاک زمین 1400/02/19 1400/02/29
مزایده فروش دو قطعه پلاک زمین 1400/02/07 1400/02/29
مزایده فروش دو قطعه پلاک زمین متراژ ۱۶۹/۵ مترمربع و متراژ ۲۲۰/۷ مترمربع 1399/12/10 1399/12/19
مزایده فروش دو قطعه پلاک زمین متراژ ۱۶۹/۵ مترمربع و متراژ ۲۲۰/۷ مترمربع 1399/11/30 1399/12/19
مزایده فروش یک پلاک زمین به مساحت 248 مترمربع 1399/10/25 1399/11/09
مزایده فروش یک قطعه پلاک زمین 1399/10/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه پلاک زمین به متراژ 248 مترمربع 1399/10/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه پلاک زمین به متراژ 248 مترمربع 1399/09/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه پلاک زمین به متراژ 248 مترمربع 1399/09/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دادن ساختمان 1399/07/29 1399/08/11
مزایده اجاره دادن ساختمان کشتارگاه قدیم 1399/07/21 1399/08/11
مزایده اجاره سالن ورزشی 1399/06/23 1399/07/03
مزایده اجاره زمین جهت نصب تجهیزات پارک بادی به همراه ۱۰ مترمربع زمین مجاور آن جهت نصب کانکس مواد غذایی - اجاره زمین استقرار چرخ و فلک 1399/06/18 1399/06/30
صفحه 1 از 6