مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش واحد تجاری با کاربری تجاری 1399/03/12 رجوع به آگهی
واحد تجاری - مساحت اعیان 1399/01/26 رجوع به آگهی
فروش واحد تجاری مساحت اعیان 13/43 مترمربع 1399/01/26 رجوع به آگهی
فروش واحد تجاری کاربری تجاری 1399/01/26 رجوع به آگهی
فروش واحد تجاری با اعیان 13.66 1399/01/26 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ 6 باب مغازه 1398/12/12 رجوع به آگهی
فروش مغازه با کاربری تجاری 1398/12/08 رجوع به آگهی
اجاره کشتارگاه 1398/10/08 رجوع به آگهی
اجاره کشتارگاه 1398/09/18 رجوع به آگهی
اجاره محل نصب استند و بیلبورد و واگذاری پارک 1398/06/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5