کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8041219 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری به مساحت 18.15 مترمربع استان تهران 1403/03/09 1403/03/23
7660518 مزایده اجاره عرصه و اعیان یک قطعه زمین و یکباب منزل مسکونی استان تهران 1402/11/24 رجوع به آگهی
7550986 مزایده واگذاری اجاره عرصه و اعیان یک باب مغازه یک واحد تجاری 3 باب منزل مسکونی استان تهران 1402/10/26 رجوع به آگهی
7494275 مزایده اجاره یک باب منزل مسکونی به مساحت 130 مترمربع استان تهران 1402/10/12 1402/10/16
7451832 مزایده واگذاری اجاره عرصه و اعیان یک باب مغازه - عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت 16 متر مربع استان تهران 1402/09/29 1402/10/16
7447365 مزایده اجاره عرصه و اعیان 2 واحد مسکونی و 3 باب مغازه استان تهران 1402/09/28 رجوع به آگهی
7445971 مزایده اجاره یک باب مغازه استان تهران 1402/09/28 رجوع به آگهی
7445940 مزایده یک باب مغازه به مساحت 21 مترمربع استان تهران 1402/09/28 رجوع به آگهی
7445938 مزایده اجاره یک باب مغازه استان تهران 1402/09/28 رجوع به آگهی
7445937 مزایده اجاره یک باب منزل مسکونی قدیمی ساز استان تهران 1402/09/28 رجوع به آگهی
7445934 مزایده اجاره یک باب منزل مسکونی به مساحت 130 مترمربع استان تهران 1402/09/28 رجوع به آگهی
7355156 مزایده عرصه و اعیان 2 واحد مسکونی استان تهران 1402/08/30 رجوع به آگهی
7350293 مزایده اجاره یک واحد منزل مسکونی استان تهران 1402/08/29 رجوع به آگهی
7350283 مزایده یک واحد تجاری استان تهران 1402/08/29 رجوع به آگهی
7216908 مزایده واگذاری اجاره یک واحد منزل مسکونی به مساحت 42 مترمربع استان تهران 1402/07/30 1402/08/13
7216546 مزایده واگذاری اجاره عرصه و اعیان یک واحد منزل مسکونی از رقبات موقوفه به مساحت115 مترمربع استان تهران 1402/07/30 رجوع به آگهی
7216369 مزایده اجاره یک باب مغازه به مساحت31 مترمربع استان تهران 1402/07/30 رجوع به آگهی
7216351 مزایده اجاره یک واحد منزل مسکونی استان تهران 1402/07/30 رجوع به آگهی
7207275 مزایده اجاره عرصه و اعیان 3 واحد مسکونی و یک باب مغازه استان تهران 1402/07/26 رجوع به آگهی
7164793 مزایده اجاره یک واحد منزل مسکونی به مساحت 57 مترمربع استان تهران 1402/07/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13