کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8031119 مزایده اجاره تعداد 6 باب مغازه استان اصفهان 1403/03/07 1403/03/09
8015097 مزایده اجاره ورزشگاه چند منظوره و زمین چمن مصنوعی استان اصفهان 1403/03/03 1403/03/07
8005504 مزایده اجاره شش باب مغازه تجاری جنب ورزشگاه چند منظور کوثر استان اصفهان 1403/02/31 1403/03/09
8005501 مزایده اجاره شش باب مغازه تجاری جنب ورزشگاه چند منظور کوثر استان اصفهان 1403/02/31 1403/03/09
8005500 مزایده اجاره شش باب مغازه تجاری استان اصفهان 1403/02/31 1403/03/09
8005499 مزایده اجاره شش باب مغازه تجاری استان اصفهان 1403/02/31 1403/03/09
8005497 مزایده اجاره شش باب مغازه تجاری استان اصفهان 1403/02/31 1403/03/09
8005496 مزایده اجاره شش باب مغازه تجاری استان اصفهان 1403/02/31 1403/03/09
8005231 مزایده واگذاری تعداد 6 باب مغازه مساحت 38.37 مترمربع - 41.56 مترمربع - 43.11 مترمربع - 44.15 مترمربع - 46.22 مترمربع - 42.57 مترمربع استان اصفهان 1403/02/31 1403/03/09
7980230 مزایده اقلام اسقاطی ، مستعمل و مستهلک و بلا استفاده خود مشتمل بر آهن آلات ، پلاستیک ، چوب و غیره استان اصفهان 1403/02/27 رجوع به آگهی
7977375 مزایده واگذاری بصورت اجاره بهایی ماهیانه ورزشگاه چند منظوره کوثر و زمین چمن مصنوعی (بصورت یکجا) استان اصفهان 1403/02/26 1403/02/09
7975533 مزایده تجدید مزایده اجاره ورزشگاه چمن مصنوعی واقع در شهر گزبرخوار استان اصفهان 1403/02/26 1403/03/07
7974952 مزایده اجاره ورزشگاه چند منظوره کوثر استان اصفهان 1403/02/26 رجوع به آگهی
7958536 مزایده فروش 8 ردیف اقلام ضایعاتی و اسقاطی شامل : -انواع آهن آلات ضایعاتی درجه یک و سنگین -انواع آهن آلات ضایعاتی درجه دو و سبک -انواع ضایعات لاک و پلاستیک شامل مجموعه بازی و سرعت گیر شکسته جعبه میوه... استان اصفهان 1403/02/23 رجوع به آگهی
7951130 مزایده فروش اقلام اسقاطی مستعمل و مستهلک و بلا استفاده خود مشتمل بر آهن آلات پلاستیک ، چوب و غیره استان اصفهان 1403/02/20 1402/12/29
7884747 مزایده واگذاری اجاره ماهیانه ورزشگاه چند منظوره استان اصفهان 1403/02/05 1403/02/09
7859096 مزایده واگذاری اجاره بهایی ماهیانه ورزشگاه چند منظوره و زمین چمن مصنوعی استان اصفهان 1403/01/29 1403/02/09
7858446 مزایده اجاره ورزشگاه چند منظوره و زمین چمن مصنوعی استان اصفهان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7667428 مزایده فروش اقلام اسقاطی، مستعمل و مستهلک و بلا استفاده خود مشتمل بر آهن آلات پلاستیک ، چوب و غیره استان اصفهان 1402/11/25 1402/11/28
7647986 مزایده حراج انواع ضایعات لاک و پلاستیک شامل مجموعه بازی و سرعت.... استان اصفهان 1402/11/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12