کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6388200 مزایده فروش 3 سه قطعه زمین با کاربری کارگاهی استان اصفهان 1401/12/23 1401/12/27
6371360 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : صنعتی استان اصفهان 1401/12/16 رجوع به آگهی
6370055 مزایده فروش 3 سه قطعه زمین با کاربری کارگاهی استان اصفهان 1401/12/16 1401/12/27
6075299 مزایده اجاره پارکینگ عمومی وسائط نقلیه سبک و سنگین استان اصفهان 1401/10/03 1401/10/07
6059396 مزایده فروش 4 چهار قطعه زمین با کاربری مسکونی و کارگاهی استان اصفهان 1401/09/28 1401/09/30
6052695 مزایده اجاره پارکینگ عمومی وسائط نقلیه سبک و سنگین استان اصفهان 1401/09/26 1401/10/07
6038566 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان اصفهان 1401/09/21 رجوع به آگهی
6035836 مزایده فروش 4 چهار قطعه زمین با کاربری مسکونی و کارگاهی استان اصفهان 1401/09/21 1401/09/30
5968065 مزایده اجاره پارکینگ عمومی وسایط نقلیه سبک و سنگین استان اصفهان 1401/08/30 رجوع به آگهی
5946255 مزایده اجاره پارکینگ عمومی وسائط نقلیه سبک و سنگین شهرداری استان اصفهان 1401/08/23 رجوع به آگهی
5945460 مزایده اجاره پارکینگ عمومی وسایط نقلیه سبک و سنگین استان اصفهان 1401/08/23 رجوع به آگهی
5937010 مزایده فروش 4 (چهار) قطعه زمین با کاربری مسکونی و کارگاهی استان اصفهان 1401/08/21 1401/08/26
5916655 مزایده فروش املاک با کاربری کارگاهی / مسکونی استان اصفهان 1401/08/15 1401/08/26
5913737 مزایده فروش زمین کاربری مسکونی به مساحت عرصه 200 مترمربع استان اصفهان 1401/08/14 رجوع به آگهی
5913269 مزایده فروش 4 (چهار) قطعه زمین با کاربری مسکونی و کارگاهی استان اصفهان 1401/08/14 1401/08/26
5865188 مزایده اجاره ورزشگاه چمن مصنوعی استان اصفهان 1401/08/04 رجوع به آگهی
5864184 مزایده اقلام اسقاطی، مستعل و مستهلک و بلااستفاده خود مشتمل بر آهن آلات ، پلاستیک، چوب و غیره و فروش 2 قطعه با کاربری مسکونی و همچنین اجاره زمین چمن مصنوعی استان اصفهان 1401/08/04 رجوع به آگهی
5693607 مزایده اقلام اسقاطی، مستعل و مستهلک و بلااستفاده خود مشتمل بر آهن آلات، پلاستیک، چوب و غیره استان اصفهان 1401/06/27 1401/06/31
5683193 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و اسقاطی با قیمت پایه کارشناسی - انواع آهن آلات ضایعاتی- انواع آهن آلات ضایعاتی سبک و سنگین درجه یک - - انواع آهن آلات ضایعات سبک و سنگین درجه دو - انواع ضایعات لاک و پلاستی... استان اصفهان 1401/06/22 1401/06/31
5680550 مزایده فروش اقلام اسقاطی ، مستعمل و مستهلک و بلا استفاده مشتمل بر آهن آلات ،ضایعات لاک و پلاستیک ، چوب و... استان اصفهان 1401/06/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9