مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره تاکسی بیسیم 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجرای طرح تفکیک پسماند 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجرای طرح تفکیک پسماند در مبدا شهرستان 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجرای طرح تفکیک پسماند در مبدا شهرستان 1400/12/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تاکسی بیسیم 1400/12/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین های شالیکاری 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده مدیریت بهره برداری کارواش 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن کشتی 1400/05/13 رجوع به آگهی
مزایده سالن کشتی 1400/04/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 49 درصد امتیاز تیم فوتبال 1400/01/19 رجوع به آگهی
مزایده 49 درصد امتیاز تیم فوتبال 1399/12/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اراضی شالیکاری 1399/12/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اراضی شالیکاری 1399/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری اداری 1399/12/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 49 درصد امتیاز تیم فوتبال 1399/12/02 رجوع به آگهی
مزایده زمین اداری 1399/11/16 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین ـ واگذاری ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 200/26 مترمربع 1399/11/14 رجوع به آگهی
مزایده یک باب مغازه به مساحت 30 مترمربع دارای بالکن نیم طبقه داخلی 1399/11/13 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه در بازار بزرگ ساحلی 1399/10/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب مغازه به مساحت 30 مترمربع دارای بالکن نیم طبقه داخلی 1399/10/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10