کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8234970 مزایده اموال اسقاط اعم از پزشکی و غیر پزشکی بیمارستان شهید گنجی برازجان استان بوشهر 1403/04/30 1403/05/08
8233777 مزایده واگذاری فضای فیزیکی داروخانه بیمارستان استان بوشهر 1403/04/30 1403/05/02
8229970 مزایده اجاره واحد دندانپزشکی مرکز جامع سلامت شبانکاره با یک دستگاه یونیت استان بوشهر 1403/04/27 1403/04/30
8227168 مزایده اجاره کامیون 10تن تانکر آب شبکه بهداشت دشتستان استان بوشهر 1403/04/27 1403/04/31
8223108 مزایده واگذاری فضای فیزیکی 2 اتاق واقع در کلینیک تخصصی ولایت استان بوشهر 1403/04/24 1403/05/06
8218163 مزایده اجاره سوپرمارکت بیمارستان امیرالمژمنین (ع)شهرستان گناوه استان بوشهر 1403/04/23 1403/04/30
8216709 مزایده واگذاری مرکز دندانپزشکی (اجاره) استان بوشهر 1403/04/23 1403/04/27
8204244 مزایده اجاره بهاء واحد دهان و دندان مرکز خدمات جامع سلامت بنک استان بوشهر 1403/04/19 1403/04/21
8204233 مزایده داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت سیراف ارایه خدمات بصورت شبانه روزی استان بوشهر 1403/04/19 1403/04/21
8204104 مزایده اجاره داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت بنک استان بوشهر 1403/04/19 1403/04/21
8203868 مزایده اجاره واحد دندانپزشکی مرکز جامع سلامت شبانکاره با یک دستگاه یونیت استان بوشهر 1403/04/19 1403/04/23
8200921 مزایده اجاره مرکز سلامت دهان و دندان دکتر نگین تاجی اهرم - واگذاری کلینیک سلامت دهان ودندان دکتر علی نگین تاجی جهت اجاره محل و کاربری تجهیزات دندانپزشکی استان بوشهر 1403/04/19 1403/04/19
8196720 مزایده اجاره کامیون 10تن تانکر آب شبکه بهداشت دشتستان استان بوشهر 1403/04/18 1403/04/21
8196716 مزایده اجاره درمانگاه شبانه روزی رازی استان بوشهر 1403/04/18 1403/04/24
8194007 مزایده اجاره بهاء کلینیک دهان و دندان مرکز خدمات جامع سلامت استان بوشهر 1403/04/17 1403/04/27
8194003 مزایده اجاره بهاء کلینیک دهان و دندان مرکز خدمات جامع سلامت چاه استان بوشهر 1403/04/17 1403/04/27
8164087 مزایده فروش اموال اسقاط استان بوشهر 1403/04/10 1403/04/12
8159988 مزایده اجاره کامیون 10تن تانکر آب شبکه بهداشت دشتستان استان بوشهر 1403/04/10 1403/04/13
8159166 مزایده مزایده اموال ستاد دانشگاه استان بوشهر 1403/04/09 1403/04/23
8156530 مزایده اموال اسقاطی و مازاد نیاز ستاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - اموال اسقاط و مازاد استان بوشهر 1403/04/09 1403/04/12
صفحه 1 از 15