مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری دکه چهارراه 1394/06/16 1394/06/27
واگذاری دکه ورودی پارک 1394/06/16 1394/06/27
واگذاری پیست اسکیت پارک 1394/06/16 1394/06/27
واگذاری دکه پارک چمن به صورت اجاره 1394/06/16 1394/06/27
واگذاری دکه چهارراه 1394/04/29 1394/05/02
واگذاری دکه ورودی پارک 1394/04/29 1394/05/02
واگذاری دکه پارک 1394/04/29 1394/05/02
واگذاری پیست اسکیت پارک 1394/04/29 1394/05/02
واگذاری دکه 1394/04/22 1394/05/02
واگذاری دکه 1394/04/22 1394/05/02
صفحه 5 از 18