کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6555126 مزایده املاک و مستغلات تحت اختیار خود به تعدادی زمین های قابل واگذاری استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1402/02/27 1402/03/06
6552943 مزایده 4 عنوان شامل واگذاری مالکیت قطعه زمین استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1402/02/25 1402/03/06
6539740 مزایده باغ با کاربری : توریستی استان آذربایجان شرقی 1402/02/23 رجوع به آگهی
6539737 مزایده باغ کاربری توریستی استان آذربایجان شرقی 1402/02/23 رجوع به آگهی
6539689 مزایده باغ / نوع کاربری : توریستی استان آذربایجان شرقی 1402/02/23 رجوع به آگهی
6539685 مزایده باغ با کاربری : توریستی استان آذربایجان شرقی 1402/02/23 رجوع به آگهی
6430823 مزایده فروش 23 دستگاه موتور سیکلت اسقاطی استان آذربایجان شرقی 1402/01/21 رجوع به آگهی
6216684 مزایده واگذاری مالکیت قطعه زمین استان آذربایجان شرقی 1401/11/06 1401/11/16
6216653 مزایده واگذاری مالکیت قطعه زمین استان آذربایجان شرقی 1401/11/06 1401/11/16
6216651 مزایده واگذاری مالکیت قطعه زمین استان آذربایجان شرقی 1401/11/06 1401/11/16
6209101 مزایده باغ توریستی سطح کلی زمین 10585/8 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1401/11/04 رجوع به آگهی
6209100 مزایده باغ کاربری توریستی استان آذربایجان شرقی 1401/11/04 رجوع به آگهی
6209099 مزایده واگذاری باغ / نوع کاربری : توریستی / سطح کل زمین : 12711/05 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1401/11/04 رجوع به آگهی
6209093 مزایده فروش باغ / نوع کاربری : توریستی استان آذربایجان شرقی 1401/11/04 رجوع به آگهی
6196424 مزایده فروش املاک و مستغلات استان آذربایجان شرقی 1401/11/04 1401/11/16
6166932 مزایده املاک و مستغلات تحت اختیار خود به تعدادی زمین های قابل واگذاری با پلاک ثبتی های 44 اصلی 1694-171-212-1451 فرعی استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1401/11/02 1401/11/16
6159034 مزایده واگذاری اجاره فروشگاه، مهمانسرا و سرویس بهداشتی محوطه بستان استان آذربایجان شرقی 1401/10/28 رجوع به آگهی
6159033 مزایده اجاره خانه باتیک استان آذربایجان شرقی 1401/10/28 رجوع به آگهی
6159031 مزایده واگذاری اجاره کارگاه استان آذربایجان شرقی 1401/10/28 رجوع به آگهی
6159029 مزایده اجاره کارگاه سوم استان آذربایجان شرقی 1401/10/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4