مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری کارگاه های تیرسازی 1394/06/18 1394/06/23
فروش سیم مسی و آلومینیومی اسقاط، انواع کابل، تیر سیمانی و ترانسفورماتور اسقاط 1394/04/21 1394/04/25
فروش سیم مسی 1394/02/29 1394/02/31
فروش سیم مسی، بالاست و کابلهای برگشتی اسقاط 1393/11/27 1393/12/02
فروش اجناس اسقاط 1393/11/08 1393/11/12
فروش اجناس اسقاط، سیم مسی، آلومینیومی، کابلهای برگشتی و ترانسفورماتور اسقاط 1393/11/07 1393/11/09
فروش سیم آلومینیومی ، کابل و سیم مسی، خودرو، تیر سیمانی و متعلقات 1393/09/25 1393/09/28
فروش سیم آلومینیومی ، کابل و سیم مسی، خودرو، تیر سیمانی و متعلقات 1393/09/24 1393/09/28
فروش سیم آلومینیومی ، کابل و سیم مسی، خودرو، تیر سیمانی و متعلقات 1393/09/23 1393/09/28
فروش انواع سیم های مسی- انواع آهن آلات و آلومینیوم 1393/07/26 1392/07/27
صفحه 2 از 4