مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعداد هشت قطعه زمین 1399/05/08 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد هشت قطعه زمین 1399/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 17 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری 1398/12/15 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 17 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری 1398/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری محل بازار هفتگی 1398/07/22 رجوع به آگهی
فروش تعداد 11 قطعه زمین 1398/07/22 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 11 قطعه زمین 1398/07/10 رجوع به آگهی
واگذاری محل بازار هفتگی 1398/07/09 رجوع به آگهی
واگذاری فروش 12 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/06/17 رجوع به آگهی
فروش 12 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/06/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3