مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری غرفه مسافربری 1396/04/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه مسافربری 1396/03/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه مسافربری 1396/02/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه مسافربری 1396/02/24 رجوع به آگهی
مزایده کارواش پایانه مسافربری 1396/01/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کارواش پایانه مسافربری 1396/01/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه مسافربری 1395/12/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه 1395/12/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه 1395/12/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه 1395/11/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه با کاربری کلوپ ورزشی 1395/11/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه رستوران 1395/11/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه های شماره 13 و 12 با کاربری کلوپ ورزشی 1395/11/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه های شماره 13 و 12 با کاربری کلوپ ورزشی واقع در ترمینال مسافربری 1395/11/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه رستوران واقع در پایانه مسافربری 1395/10/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه های مسافربری 1395/10/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه های مسافربری 1395/09/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه های مسافربری 1395/09/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه های مسافربری 1395/09/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین پارکینگ خودروهای توقیفی نیروی انتظامی 1395/08/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6