کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8203063 مزایده اجاره محل بوفه بیمارستان امام جعفر صادق (ع) استان لرستان 1403/04/19 1403/04/24
8203061 مزایده اجاره محل بوفه بیمارستان استان لرستان 1403/04/19 1403/04/24
8202413 مزایده اجاره محل بوفه مجتمع پردیس کمالوند (معاونت دانشجویی) استان لرستان 1403/04/19 1403/04/24
8058799 مزایده اجاره محل بوفه بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان استان لرستان 1403/03/13 1403/03/16
8058798 مزایده اجاره محل بوفه بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان الشتر استان لرستان 1403/03/13 1403/03/16
8058793 مزایده اجاره محل بوفه مجتمع پردیس (معاونت دانشجویی) استان لرستان 1403/03/13 1403/03/16
8046867 مزایده فروش ضایعات آهن و ضایعات اسقاطی از رده خارج شده واقع در سوله ده نوروز دانشگاه - فروش ضایعات آهن و ضایعات اسقاطی استان لرستان 1403/03/10 رجوع به آگهی
8042431 مزایده اجاره مکان تزریقات و پانسمان بیمارستان شهدای عشایر(نوبت دوم) استان لرستان 1403/03/09 1403/03/17
8042429 مزایده اجاره محل داروخانه بیمارستان هفت تیر شهرستان دورود (نوبت دوم) استان لرستان 1403/03/09 1403/03/17
8042426 مزایده اجاره محل داروخانه بیمارستان امام خمینی (ره) کوهدشت(نوبت دوم) استان لرستان 1403/03/09 1403/03/17
8042425 مزایده اجاره محل داروخانه بیمارستان شهید مدنی خرم آباد (نوبت دوم) استان لرستان 1403/03/09 1403/03/17
8042424 مزایده اجاره محل داروخانه بیمارستان ابن سینا شهرستان دلفان (مرحله دوم) استان لرستان 1403/03/09 1403/03/17
8042300 مزایده اجاره مکان داروخانه (سرپایی) بیمارستانها استان لرستان 1403/03/09 1403/03/17
7974385 مزایده اجاره مکان تزریقات و پانسمان بیمارستان امام خمینی بروجرد(نوبت دوم) استان لرستان 1403/02/26 1403/02/31
7973993 مزایده اجاره مکان تزریقات و پانسمان درمانگاه حضرت ابوالفضل بیمارستان امام جعفر صادق الیگودرز استان لرستان 1403/02/26 1403/02/31
7973992 مزایده اجاره مکان تزریقات و پانسمان درمانگاه تخصصی17 شهریور و بیمارستان شهید ولیان الیگودرز استان لرستان 1403/02/26 1403/02/31
7860785 مزایده اجاره محل داروخانه بیمارستان استان لرستان 1403/01/30 رجوع به آگهی
7860784 مزایده اجاره محل داروخانه بیمارستان استان لرستان 1403/01/30 رجوع به آگهی
7860782 مزایده اجاره محل داروخانه بیمارستان استان لرستان 1403/01/30 رجوع به آگهی
7860781 مزایده اجاره محل داروخانه استان لرستان 1403/01/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11