مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری میزان 280هکتار از اراضی 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش یونجه 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش گل محمدی 1401/01/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش میزان حدودا 500 تن کود مرغی نیمه خشک خود 1400/12/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری میزان ۹۵۰۰۰ قطعه مرغ تخم گذار 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری واحد پرورش ماهی گرمابی خود 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری میزان ده هزار متر مربع کارگاه محصور و سوله با برق سه فاز 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری جهت سال زراعی جدید میزان 600 هکتار از اراضی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زیتون 1400/09/28 رجوع به آگهی
مزایده میزان ۱۲۰ هکتار اراضی واقع در منطقه جهت کشت دیم و ۶۰ هکتار باغ سیب پایه مالینگ 1400/09/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ۲۳۰ هکتار از اراضی 1400/08/17 رجوع به آگهی
مزایده میزان تقریبی 40 تن یونجه کاه کوب شده خود در سطح 30 هکتار 1400/07/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری میزان تقریبی 45 تن انار سردرختی 1400/06/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش میزان تقریبی ۳۰۰ تن چوب درخت گز (برش و حمل با خریدار) 1400/06/29 رجوع به آگهی
مزایده میزان 3000 تن ذرت علوفه ای 1400/06/23 رجوع به آگهی
مزایده یک واحد مرغداری پرورش پولت خود 1400/05/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زیتون از ارقام مختلف 1400/05/11 رجوع به آگهی
مزایده میزان تقریبی ۶۰ تن یونجه 1400/04/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری میزان 30 هکتار از اراضی جهت کشت ذرت علوفه 1400/04/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش 50 هکتار کاه و کلش گندم و 28 هکتار کاه و کلش جو 1400/03/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7