مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده مزرعه 1399/06/29 رجوع به آگهی
واگذاری مزرعه 1399/06/29 رجوع به آگهی
واگذاری مزرعه 1399/06/25 رجوع به آگهی
میزان تقریبی 4000 تن ذرت علوفه ای 1399/06/13 رجوع به آگهی
فروش محصول گل محمدی به صورت خشک شده در رقم های ، به حال خود، غنچه و گلبرگ و همچنین محصول آویشن و باد... 1399/04/08 رجوع به آگهی
واگذاری واحدهای مرغداری خود 1399/02/11 رجوع به آگهی
میزان 70 هکتار از اراضی خود 1399/02/11 رجوع به آگهی
فروش میزان حدودی 30 تن گل محمدی تولیدی 1399/02/02 رجوع به آگهی
واگذاری میزان 70 هکتار از اراضی جهت کشت صیفی ذرت 1399/01/27 رجوع به آگهی
واگذاری واحدهای مرغداری خود 1399/01/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12