کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8171403 مزایده فروش ضایعات آهن آلات استان تهران 1403/04/12 1403/04/20
8093259 مزایده فروش ضایعات آهن آلات و کولرگازیهای مستهلک استان تهران 1403/03/23 1403/04/02
7896794 مزایده 8 عنوان مزایده شامل: واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه شماره 204 بوفه -واگذاری یکساله بهره برداری از سالن ورزشی - واگذاری یکساله بهره برداری از محل دفتر اداری و ... استان تهران 1403/02/09 1403/02/17
7838006 مزایده واگذاری یکساله بهره برداری از سالن ورزشی - واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه استان تهران 1403/01/27 1403/02/05
7837575 مزایده واگذاری شامل 6 مورد بهره برداری از سالن ورزشی- محل غرفه - محل دفتر استان تهران 1403/01/27 1403/02/05
7828516 مزایده واگذاری شامل 7 مورد بهره برداری از سالن ورزشی- بهره برداری از محل غرفه - بهره برداری از محل دفتر - بهره برداری از محل تجاری استان تهران 1403/01/25 1403/02/02
7828405 مزایده واگذاری 7 ردیف موارد شامل : 1- واگذاری یکساله بهره برداری از سالن ورزشی شماره 203 ( سالن پینگ پنگ) 2 واگذاری یکساله بهره برداری از سالن ورزشی شماره 301 ( سالن ژیمناستیک) 3-واگذاری یکساله بهره... استان تهران 1403/01/25 رجوع به آگهی
7742486 مزایده 4 عنوان مزایده شامل : واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه شماره 506 (بوفه سالن سینما 3) - واگذاری یکساله بهره برداری از محل دفتر اداری شماره 201 (طبقه دوم) - واگذاری 3 ساله بهره برداری از م... استان تهران 1402/12/13 1402/12/21
7742447 مزایده 4 عنوان مزایده شامل واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه - واگذاری یکساله بهره برداری از محل دفتر اداری - واگذاری 3 ساله بهره برداری از محل تجاری استان تهران 1402/12/13 رجوع به آگهی
7551634 مزایده 4 ردیف شامل: 1. واگذاری یکساله بهره برداری از محل پارکینگ روباز مجموعه 2. واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه شماره 104 (سالن بیلیارد) 3. واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه شماره 108 (ک... استان تهران 1402/10/26 1402/11/07
7550964 مزایده واگذاری شامل 4 مورد یکساله بهره برداری از محل پارکینگ روباز مجموعه- بهره برداری از محل غرفه شماره 104 سالن بیلیارد- بهره برداری از محل غرفه شماره 108 (کافی نت)- بهره برداری از محل غرفه شماره 10... استان تهران 1402/10/26 1402/11/07
7383282 مزایده دو ردیف مزایده شامل :واگذاری یکساله بهره برداری از محل استخر و سونای شماره 114 واگذاری یکساله بهره برداری از محل دفتر اداری شماره 303 دفتر اداری طبقه سوم استان تهران 1402/09/08 رجوع به آگهی
6696485 مزایده واگذاری بهره برداری از محل تجاری استان تهران 1402/03/31 رجوع به آگهی
6495428 مزایده واگذاری مزایده شامل : 1- واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه - واگذاری یکساله بهره برداری از محل دفتر اداری استان تهران 1402/02/11 رجوع به آگهی
6448114 مزایده واگذاری یکساله بهره برداری از محل غرفه- سالن ورزشی - دفتر اداری استان تهران 1402/01/27 رجوع به آگهی
6445670 مزایده 7 عنوان مزایده شامل : واگذاری یکساله بهره برداری از محل دفتر - واگذاری یکساله بهره برداری از غرفه و ... استان تهران 1402/01/26 رجوع به آگهی
6279023 مزایده واگذاری دفتر اداری استان تهران 1401/11/25 1401/12/03
6278879 مزایده دفتر اداری شماره 33 استان تهران 1401/11/25 1401/12/03
6157418 مزایده واگذاری یکساله بهره برداری از محل پارکینگ روباز - واگذاری یکساله بهره برداری از دفتر اداری استان تهران 1401/10/28 رجوع به آگهی
6078089 مزایده واگذاری محل غرفه شماره 18 (بوفه طبقه اول ) استان تهران 1401/10/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5