مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری با حفظ کاربری از فضاهای مازاد- ساختمان - انبار - نقلیه - کیوسک فلزی بوفه-کارگاه UPVC 1399/05/29 رجوع به آگهی
بهره برداری با حفظ کاربری از فضاهای مازاد:ساختمان-انبار-کیوسک و ..... 1399/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری بصورت اجاره فضاها و اماکن مازاد با حفظ کاربری 1399/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری بصورت اجاره فضاها و اماکن مازاد با حفظ کاربری - ساختمان - سالن ورزشی - انبار - کارگاه آموزشی... 1399/03/18 رجوع به آگهی
بهره برداری با حفظ کاربری از فضاهای مازاد خود-کاربری خدماتی آموزشی-خدماتی-ورزشی و آموزشی و .... 1399/03/18 رجوع به آگهی
بهره برداری با حفظ کاربری از فضاهای مازاد با کاربری خدماتی /آموزشی - خدماتی - ورزشی 1399/03/17 رجوع به آگهی
اجاره بهره برداری از فضاهای مازاد با حفظ کاربری 1398/06/20 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری با حفظ کاربری از فضاهای مازاد :ساختمان قدیم اداره کل-انبار زرقان-کارگاه صنایع دس... 1398/06/14 1398/06/27
واگذاری بهره برداری با حفظ کاربری از فضاهای مازاد 1398/06/13 1398/06/27
بهره برداری با حفظ کاربری از فضاهای مازاد ( - کاربری اداری - خدماتی - تولیدی - آموزشی - مساحت 3162 م... 1398/04/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5