مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری لوازم التحریر اداره 1401/03/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مدرسه 1401/03/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری فروشگاه 1401/03/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری نمایندگی بیمه 1401/03/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مدرسه 1401/03/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری فروشگاه تعاونی 1401/03/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره نمایندگی بیمه 1401/03/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره مدرسه 1401/03/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان مدرسه 1401/03/21 رجوع به آگهی
مزایده مغازه محوطه اداره با کاربری فعلی نمایندگی بیمه 1401/03/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه برنج فروشی 1401/03/21 رجوع به آگهی
مزایده فروشگاه لوازم التحریر 1401/03/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره فروشگاه تعاونی 1401/03/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری فروشگاه 1401/03/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره ضلع جنوبی سوله 1400/10/22 رجوع به آگهی
مزایده ضلع شمالی سوله 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ضلع جنوبی سوله 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سوله 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده ضلع شمالی سوله یک در محوطه اداره 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ضلع شمالی سوله یک 1400/10/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15